12.04.2018 14:00-15:00

      •    Kutu Menfezler  EPS bloklar ile nasıl tasarlanır: Hafif dolgu konsepti

•    Kutu Menfezler  EPS bloklar ile nasıl tasarlanır: Sıkışabilir dolgu konsepti

•    Vaka analizleri

•    Kutu menfezlerin EPS bloklar ile tasarlanmasının sağlayacağı yararların değerlendirilmesi