24.01.2018  14:00-15:00

Gömülü altyapı sistemleri EPS bloklar ile nasıl tasarlanır: Hafif dolgu konsepti

Gömülü altyapı sistemleri EPS bloklar ile nasıl tasarlanır: Sıkışabilir dolgu konsepti

Vaka analizleri

Gömülü altyapı sistemlerinin EPS bloklar ile tasarlanmasının sağlayacağı yararların değerlendirilmesi

14.02.2018 14:00-15:00

Zemin şevleri EPS bloklar ile nasıl tasarlanır: Yük azaltma konsepti

Zemin şevleri EPS bloklar ile nasıl tasarlanır: Örtü basıncı konsepti

Vaka analizleri 

Zemin şevlerinin EPS bloklar ile tasarlanmasının sağlayacağı yararların değerlendirilmesi

14.03.2018 14:00-15:00

İstinat duvarları ve kutu menfezler EPS bloklar ile nasıl tasarlanır: Hafif dolgu konsepti

İstinat duvarları ve kutu menfezler EPS bloklar ile nasıl tasarlanır: Sıkışabilir dolgu konsepti

Vaka analizleri

İstinat duvarlarının ve kutu menfezlerin EPS bloklar ile tasarlanmasının sağlayacağı yararların değerlendirilmesi