Mantolama Yaptırırken Hangi Isı Yalıtım Levhasını Seçmeliyiz?

Isı Yalıtım Levhalarında aranan en kritik 5 özellik önem sırasıyla aşağıdaki gibidir;

1.Isı iletim katsayısı:Lamda değeri en düşük olan malzeme en iyi ısı yalıtımını sağlar.

2.Nefes alma:Su buharı geçirgenliği en düşük malzeme bina duvarlarından su buharının atılmasında daha çok yardımcı olur.

3. Su emme: Su emmesi en düşük olan malzeme diğerlerine göre daha az risklidir. Isı Yalıtım Levhasının TSE belgesi var ise su emme değeri standartlar içindedir.

4.Boyut kararlılığı, ısı yalıtım levhalarında en-boy-kalınlık zaman içinde ve iklim şartları ile birlikte değişkenlik göstermemeli. Malzemenin iklim şartlarına ve uygulamaya dayanacak kadar esnek ve mukavemetli olması gerekli.

5.Yangın Sınıfı: Ülkemizde binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği bina cephelerinde kolay alevlenici malzemelerin kullanılması yasaklanmıştır. Yukarıda verilen ısı yalıtım levhalarından taşyünü hiç yanmaz A1 sınıflı, EPS ve XPS ısı yalıtım levhaları ise mantolama ile üzerleri sıvalı olarak zor alevlenici B sınıfına girmektedirler. Yangın yönetmeliğine uygun ürünlerdir.Ülkemizde ve Avrupa ülkelerinin pek çoğunda aşağıdaki ısı yalıtım levhaları bina mantolamasında ve diğer ısı yalıtım uygulamalarında kullanılmaktadır. 

Genleştirilmiş Polistiren EPS (ürün kalite standartı TS EN 13163) 

Ekstrude Polistren XPS(ürün kalite standartı TS EN 13164)

Taşyünü         (ürün kalite standartı TS EN 13162)

Doğrusu yukarıdaki verilen üç farklı tip ısı yalıtım malzemesi de istenen ısı yalıtımını sağlar ve binanın ısı yalıtım problemini çözer, tabi yanlarında belirtilen ürün standartı kalite belgelerine sahip olmaları şartıyla.

EPS bu 3 tip ısı yalıtım malzemesi içinde en ekonomik olanıdır. Isı yalıtım performansı en iyi olan, binanın duvarlardan nefes alması için su buharı geçirgenlik değeri düşük, su emme değeri ise standartların içinde bir malzemedir. Yangın tepki sınıfı ise üzeri sıvalı kompozit sistem olarak uygulandığı zaman B sınıfı (zor alevlenici) olup, doğru uygulanan mantolama ile Binalarda Yangın Yönetmeliği gereklerini karşılamaktadır. EPS ısı yalıtım levhalarına ait ürün standartı olan TS EN 13163 belgeli olan EPS Isı yalıtım levhaları, bu standartta belirtilen nefes alma, su emme, ısı yalıtım performansı, basma dayanımı gibi pek çok ürün kalite kriterini karşılamaktadır. O nedenle binalarda mantolamada rahatlıkla kullanılabilir.

XPS bu 3 tip ısı yalıtım malzemesi içinde fiyat olarak 2.yüksek olan, ısı yalıtım performansı EPS’ye göre biraz daha zayıf ancak Taşyünü’nden daha iyi olan, su emme değeri ise aralarında en düşük olan, nefes alması ise aralarında en az olan ısı yalıtım levhasıdır. Yangın tepki sınıfı ise üzeri sıvalı kompozit sistem olarak uygulandığı zaman B sınıfı (zor alevlenici) olup, doğru uygulanan mantolama ile Binalarda Yangın Yönetmeliği gereklerini karşılamaktadır. XPS ısı yalıtım levhalarına ait ürün standardı olan TS EN 13164 belgeli olan XPS ısı yalıtım levhaları, bu standard ta belirtilen nefes alma, su emme, ısı yalıtım performansı, basma dayanımı gibi pek çok ürün kalite kriterini karşılamaktadır.

Taşyünü ısı yalıtım levhalarının ise en önemli ayırt edici özelliği Yangın Tepki Sınıflarının A1 (hiç yanmaz) olmasıdır. EPS ve XPS’e göre ağırlığı daha fazla ve fiyatı daha pahalı bir malzeme olan taşyünü ısı yalıtım levhaları su emme açısından en düşük performansa sahiptir. Nefes alma kabiliyeti ise EPS ve XPS’e göre daha iyi, su buharı geçirgenlik değeri en iyi olan ısı yalıtım levhadır. Taşyünü ısı yalıtım levhalarına ait ürün standardı olan TS EN 13162 belgeli Taşyünü ısı yalıtım levhaları, bu standard ta belirtilen nefes alma, su emme, ısı yalıtım performansı, basma dayanımı gibi pek çok ürün kalite kriterini karşılamaktadır.

Özetle; Mantolama için binanıza hangi ısı yalıtım levhasının uygun olduğunu seçerken öncelikle ısı yalıtım levhalarının ısıl performanslarını-lamda değerlerini mutlaka karşılaştırın. Sonra fiyat kıyaslaması yapın, en son diğer özelliklerini karşılaştırın.