EPS Isı Yalıtım Levhası ile Mantolamanın sistem kalite belgesi var mı? TS EN 13499 nedir?

İnşaatlarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılan EPS ısı yalıtım malzemeleri ile yapılan bina mantolaması için Avrupa’da ve Ülkemizde uygulanan standart;TS EN 13499(ISI YALITIM MALZEMELERİ - BİNALARDA KULLANILAN– GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN ESASLI HARİCÎ KOMPOZİT ISI YALITIM SİSTEMLERİ (ETICS) – ÖZELLİKLER) standardıdır. Bu standart; binalarda ısı yalıtımı için kullanılan ve sistem olarak teslim edilen fabrika yapımı genleştirilmiş polistiren (EPS) esaslı haricî kompozit ısı yalıtım sistemleri (ETICS) ile ilgili özellikleri kapsar.

Ülkemizde Mantolama olarak bilinen bina duvarlarının dıştan ısı yalıtımının adı Avrupa’da ETICS olarak tariflenmiştir, Dıştan Isı Yalıtımı Harici Kompozit Sistemleri’inin İngilizce olarak yazılış baş harflerinden ETICS adı türetilmiştir.

TS EN 13499 EPS ile yapılan EPS mantolamanın en önemli gereklerinden birisi; kullanılan EPS ısı yalıtım levhasının en az 1 m²K/w R değerine yani Isıl Geçirgenlik Direnç değerine sahip olmasıdır.EPS ısı yalıtım levhası ambalajları üzerindeki etiketlerde R değerinin 1’den büyük olup, olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Isıl Direncin yanında, bu standart bina duvarına uygulanacak olan EPS mantolama sisteminin sahip olması gereken performans kararlılığı ve mekanik direncini de tariflenmiştir.Buna göre; EPS mantolama sistemi normal kullanım şartlarındaki yüklere olduğu kadar, kütle, Rüzgâr yükü, sıcaklık, bağıl nem ve çekme gibi birlikte etkili olan gerilmelere karşı da kararlı olmalıdır; mekanik dayanım ve kararlılık şartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.

EPS mantolama sisteminin ısı yalıtım kabiliyetinden, mekanik dayanımına, fiziksel şartlara dayanıklı olmasına kadar toplam performansını test eden bu standart, aynı zaman EPS mantolama sistemini oluşturan; EPS Isı yalıtım levhası, Yalıtım levha yapıştırıcı ve sıvası, Cam elyaf file veya çelik tel file, Son kat dekoratif sıva bileşenlerinin her birinin performansı için ayrı ayrı kriterler getirmekte ve bu ürünlerin bireysel performanslarının bu kriterleri sağlamalarını mecbur tutmuştur.

Buna Göre;

  • EPS Isı yalıtım levhası boyut kararlığı göstermeli, zaman içinde boyutlarında kayıp olmamalı, ısı yalıtım kabiliyeti zamanla kaybolmamalı, belirli bir basma ve çekme dayanımına sahip olmalıdır. Bu standardın öngördüğü değerin üzerinde su emmemelidir.
  • EPS Isı Yalıtım levhası yapıştırıcısı ise EPS levhaya 0,08N/mm2 kuvvetle, duvara ise 0,50N/mm2 kuvvetle yapışmalıdır.
  • EPS ısı Yalıtım sıvası ise EPS levhaya en az 0,08N/mm2 kuvvetle yapışmalıdır.
  • EPS ısı yalıtım levhasını mekanik olarak duvara sabitlemede kullanılan dübeller belirli bir kopma direncine sahip olmalıdır. Dübelin kopma direnci rüzgârın sökme kuvvetinden daha yüksek olmalıdır.
  • EPS Isı Yalıtım Levhası
  • İnce sıva arasında kullanılan ve son kata zemin oluşturan ince sıvanın çatlamasını önleyen Cam Elyaf Donatı filesi ise belirli bir alkali dayanımına sahip olmalıdır. Alkali testinde çıkan çekme gerilmesi değeri, alkali testinden önceki çekme gerilmesi değerinin %50’sinin üzerinde olmamalıdır.
  • EPS mantolama sisteminin son kat koruyucu ve dekoratif sıvaları olarak sistem yüzeyinin su geçirgenliği değeri m2’ye yarım saatte 0,5kg’dan büyük olmamalıdır. Belirli bir çatlama ve soyulma direncine sahip olmalıdır.
  • EPS mantolama sisteminin darbe dayanımı bu standartta tariflenen 2 seviyeden birine uygun olmalıdır.
  • EPS mantolama sistemindeki yalıtım sıvasının ve son kat kaplama malzemesinin su buharı geçirgenliği 20 g/(m2.d)’den küçük olmamalıdır.

Görüldüğü üzere TS EN 13499 standardı EPS ile yapılan mantolamanın bütünsel performansından, tek tek sistem bileşenlerine kadar paketi oluşturan ürünlerin performansını da kontrol ederek, sistemin tümüne kalite standardı getirmektedir.