Avrupa Yeşil Mutabakatı

Aralık 2019’da Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı ile AB, 2030 yılına kadar karbon salınımını yüzde 50 oranında azaltmayı, 2050 yılında ise karbon nötr olmayı hedefliyor. Yeşil Mutabakat kapsamında AB ayrıca, ticari paydaşlarına da karbon vergisi gibi birtakım uygulamalar getirerek uluslararası ticari faaliyetlerden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı çevreci bir girişim olmasının yanı sıra dijital dönüşümle birlikte tasarlanan yeni bir büyüme stratejisi.

Önümüzdeki dönemlerde bu dönüşüme ayak uydurabilen ve aksiyonlarını zamanında alan ülkeler ve sektörler rekabet avantajına sahip olurken, bu dönüşüme uyum sağlayamayan şirketler pazar paylarında kayıplar yaşayabilecek.

Bu yeni ekonomik dönüşümün aynı zamanda yeni iş kolları ve yeni fırsatlar da yaratması bekleniyor.