Yaşadığın Çevreye ve Dünyana Önem Veriyorsan Isı Yalıtımı Şart

 

Yapılarımızda ısı yalıtımına gereken önemin verilmeyişi, ısınma için sarf edilen yakıt miktarını artırır. Ayrıca, kaliteli yakacakların pahalılığı, ekonomik gücü zayıf olan halkımızın ucuz fakat çevreyi daha fazla kirleten linyitlere doğru yönelmesine neden olur. Türkiye’de yapılarda ısıtmada dışarıya bağımlı enerji kaynakları kullanılıyor.  Mevcut bina enerji tüketim düşük olması birim enerji kullanımındaki rakamı da yükseltiyor. Yalıtım için yapılan yatırım miktarını, çevreye verdiğimiz zararın azaltılması için yapılan yatırımla karşılaştırdığımızdaysa karlılık ortaya net olarak çıkar.

Konu ile ilgili çarpıcı bir bilgi ise gelişmiş ülkelere göre Türkiye’de; 

  • Kişi başına tüketilen enerji miktarının 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji % 100 daha fazladır.
  • Birim hacmi ısıtmak için harcanan enerji Fransa'dan % 46, İsveç'ten  % 230 daha fazladır.
  • Yapılardaki aşırı yakıt tüketiminin nedeni ülkenin coğrafi konumundan değil,  ısı yalıtımına gereken önemin verilmeyişinden ve  standart dışı yapılaşmadan kaynaklandığı nettir.
  • Yapılarda uygulanması hiçbir teknolojik zorluk arz etmeden herkesin kolaylıkla uygulayabileceği basit yalıtım uygulamaları ile ısınma için sarf ettiğimiz enerjinin asgari % 50'sini kazanmak mümkündür.

KAYNAK: VERİMDER

http://www.verimder.org.tr/yalitim-ve-cevre-11s.htm