EPS ile Mantolama Esasları

EPS, Mantolamada ısı yalıtım performansı en iyi ürünlerden birisidir. Gri renkli EPS ısı yalıtım levhaları 0,032 w/mk ısı iletim katsayısı ile mantolama levhaları arasında iyi ısı yalıtımına sahip ürünlerden biridir. Özellikle Grafit katkılı EPS ısı yalıtım levhaları, Karbonlu EPS ısı yalıtım levhalarından biraz daha düşük ısı iletim katsayısı ile daha iyi ısı yalıtımı sağlarlar.

EPS ısı Yalıtım Levhaları hafiftir, kolay uygulanır ve yeterince esnektir. Mantolamada kullanılan ısı yalıtım levhasının yeterince esnek ve hafif olması, kesilirken kırılıp, dağılmaması mantolama uygulamacılarının malzeme seçiminde baktıkları en önemli kriterlerdir.

EPS Isı Yalıtım Levhaları üretiminde kullanılan her 1 litre petrole karşılık, bina ısı yalıtımında kullanılan EPS ısı yalıtım levhaları sayesinde ürünün ömrü boyunca, bina ısı yalıtımı sayesinde 200 litre petrol tasarrufu sağlanıyor.

EPS ile yapılan mantolama doğru kalitede ürün ve işçilik ile uygulandığı takdirde bina ömrü boyunca binanın cephesinde kalır ve bina dış duvarlarının ısı yalıtımını sağlar, binanın donatısını korur, bina ömrünü uzatır.

EPS termoplastik (ısı ve basınç altında özelliklerini koruyan) bir malzemedir. Bina dış duvarlarına sıvalı sistem olarak uygulanan EPS ısı yalıtım levhaları bina ömrü boyunca boyut kaybına uğramadan, ısı yalıtım performansı değişmeden bina duvarlarının ısı yalıtımını sağlar.

EPS, eko performansı yüksek bir üründür.  Yani ekonomik olmasının yanında ısı yalıtım performansı en yüksek ürünlerden biri olması nedeniyle Mantolama uygulamalarında en çok tercih edilen Isı yalıtım levhalarından biridir.

EPS Isı Yalıtım Levhası, Nefes alır. Bina duvarlarından su buharı geçişine direnci çok azdır. Malzemenin su buharı geçişine engel olmaması, halk arasında nefes almak olarak adlandırılmıştır. EPS ile yapılan mantolama uygulamalarında bina duvarlarından su buharı geçişi engellenmez. EPS ısı yalıtım levhalarının su buharı geçiş katsayısı 20-40 arası olup,  pencere doğramalarında kullanılan Ahşap malzemesinin su buharı geçiş katsayısı ile aynı veya daha iyidir.  Standart bir Betonun su buharı geçişine gösterdiği direnç ise EPS ısı yalıtım levhasından daha yüksektir.