Gri EPS – Beyaz EPS Performans kıyaslaması

EPS ile mantolamada Beyaz EPS’mi yoksa Gri EPS mi tercih edilmeli? Bu sorunun cevabını ısı yalıtım levhalarının Isı Geçirgenlik Direncini kıyaslayarak bulabiliriz. Isı Geçirgenlik Direnci, bir malzemenin ısı transferine gösterdiği direnci tanımlar ve R sembolü ile gösterilir. Isı Geçirgenlik Direnci ne kadar yüksek ise malzemenin ısı yalıtım özelliği o kadar iyi demektir. Mantolamada ETAG 004’e göre aranan R değeri en az 1m2k/w olmalıdır. Beyaz EPS ve Gri EPS’yi R değerlerine göre kıyaslarsak hangisinin ısı yalıtım kabiliyetinin daha iyi olduğunu görebiliriz.

Isıl Geçirgenlik Direnci ne kadar yüksek ise o malzeme o kadar iyi ısı yalıtımı sağlıyor demektir. Yukarıdaki tabloda görülüyor ki;  lamda değeri 0,04w/mK olan standart beyaz renkli 5cm bir EPS ısı yalıtım levhasıyla, Austrotherm Gri renkli EPS ısı yalıtım levhasının R-Isı Geçirgenlik direncinin yakalanması istenmesi halinde 5cm Beyaz EPS’nin ısıl geçirgenlik direncini %20 artırması gereklidir. Yani lamda değerini %20 daha düşürmesi ya da kalınlığını %25 artırması yani 6 cm’in üzerine çıkarması gerekecektir. Bu tespite dayanarak diyebiliriz ki; Austrotherm 5cm Gri EPS ısı yalıtım levhası 6,25cm Beyaz EPS ısı yalıtım levhası performansını sunmaktadır.

AUSTROTHERM TÜRKİYE