Kirli Havaya Milli Önlem

Uluslararası iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Türkiye, 2030 yılında 246 milyon ton, 2012-2030 yılları arasında ise toplam 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu önlemiş olacak.

Türkiye’de ve dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan seller, erozyonlar, sıcak hava dalgaları, kuraklıklar gibi doğal afetler iklim değişikliğini dünya gündeminin ilk sıralarına taşıyor. Uluslararası iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Türkiye, 2030 yılında 246 milyon ton sera gazı emisyonunu önleyecek. Türkiye, 2030 yılında sera gazı emisyonlarında yüzde 21’e kadar artıştan azaltabilecek. 2030 yılında 246 milyon ton, 2012-2030 arasında ise toplam 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu önleyecek.

SANAYİ TESİSLERİNİN YILLIK SERA GAZI EMİSYONLARI İZLENİYOR

Paris Anlaşması’na taraf olma konusunu değerlendiren Türkiye, uluslararası iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanterlerinin kalitesinin geliştirilerek sürdürülmesi amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 2013-2017 yılları arasında, IPA fonu katkısıyla, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi yürütülüyor. Bakanlık, ulusal sera gazı emisyonlarının yaklaşık yarısına sebep olan enerji ve sanayi tesislerinin yıllık sera gazı emisyonları izliyor. Eğitimlerin proje sonrasında da sürekliliğinin sağlanması amacıyla ise Türkiye Karbon Yönetimi Eğitim Merkezi (KAREM) adlı bir sürekli eğitim merkezi kuruldu. Bakanlık, İklim Değişikliği konusunda Kapasite Geliştirme AB Projesi kapsamında analitik altyapının geliştirilmesi, arazi kullanımı, arazi kullanım değişiklikleri ve ormancılık sektörüne yönelik analitik çalışmaların gerçekleştirilmesi, ozon tabakasının korunmasına ilişkin AB müktesebatının uyumlaştırılması konusunda kapasitenin geliştirilmesi, kamuoyu bilincinin arttırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi çalışmalarını yapacak.

Anlaşma şimdilik askıda. Paris Anlaşması, Kyoto Protokolü’nün uygulama süresinin sona ereceği 2020 yılında yürürlüğe girmek üzere tasarlandı. Ancak bunun için küresel emisyonların en az yüzde 55’ini temsil eden ve en az 55 ülkenin anlaşmayı imzaladıktan sonra ulusal süreçleri de tamamlayarak anlaşmaya taraf olması gerekiyor. Bugün itibari ile 147 ülke Paris Anlaşması’na taraf oldu. Türkiye, 22 Nisan 2016’da New York’ta gerçekleşen Paris Anlaşması töreninde imzaları attı, ancak henüz taraf olma konusunu değerlendirme aşamasında. Türkiye’nin 2020 sonrası iklim rejiminde finans ve teknoloji desteklerine erişim talebi bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iklim değişikliği çalışmalarına maddi katkı sağlayacak olan ABD’nin çekilmesinin, anlaşmanın varlığını riske attığı görüşünde. Türkiye’nin anlaşmaya taraf olmak için en önemli şartı ise oluşturulacak Yeşil İklim Fonu’ndan pay almayı garantilemek.

KAYNAK: www.yenisafak.com