EPS Sanayicileri Tepkili

Expanded Polistren (EPS) Isı Yalıtım Levhaları üreticileri basında her yangın olayı sonrası pompalanan “mantolamanın yangın yönetmeliğine uygun olmadığına ” yönelik yayınlara karşı son derece tepkililer.

EPS Sanayi Derneği – EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Tiritoğlu, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. “Mantolama sistemleri son derece teknolojik ve güvenlidir, bu sistemlerde kullanılan ısı yalıtım malzemelerinden birisi olan EPS, harmonize bir ürün standartına sahiptir, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği uyarınca da CE işareti taşımakta ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Oysa alternatif olarak satışı yapılan birçok ürünün harmonize bir Avrupa standartı yoktur. Bütün bunların yanında EPS mantolama alanında bir sistem standartına da sahiptir. Bu standart ta uygun olarak yapılan mantolama uygulamalarında ısı yalıtım malzemeleri duvarla arasında boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılmakta ve mekanik olarak dübellerle sabitlenerek üzeri sıva katmanları ile kaplanmakta bu sayede sistemden beklenen fiziki ve yanma dayanımını karşılamaktadır”

Tiritoğlu, haberde bahsi geçen yanıcılık konusuna da açıklık getirdi. “EPS binalardaki mantolama işleminde çıplak olarak kullanılmaz, üzeri yanmaz bir sıva tabakası ile kaplanır, birçok işlemden geçtikten sonra son kat olarak yine yanmaz bir mineral kaplama ile dış yüzey sonlandırılır. Bu işlemlerden geçen EPS yanma sınıfı -zor alevlenen- sınıfı olan B'ye yükselir. Bütün bunlara rağmen mantolama yapılan binalarda EPS için “aşırı yanıcı” demek en basit ifadeyle cahilliktir. Bu cehalet değilse eğer sektördeki manipülasyonlardan biri yaşanmaktadır. Kasıtlı olarak yaratılan ve pompalanan bu ve benzeri haberlerle EPS'nin rekabet ettiği ürünlerin önü açılmaya çalışılmaktadır”

Polistren ısı yalıtım malzemeleri ile mantolama yapılmasının yangın yönetmeliğine aykırı bir yönü olmadığını söyleyen Tiritoğlu, EPS ile yapılan mantolamanın doğru, ekonomik ve güvenli çözümlerden birisi olduğunu ifade edip yakın geçmişte yapılan büyük ölçekli cephe yangın testi ile ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı;

“Biz EPS'nin yangın güvenliğini teknik veri ve testlerle göstermek için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla Kayseri'de büyük ölçekli cephe yangın testleri yaptık ve başarıyla sonuçlandırdık. Dileyenler Youtube'dan Mantolama Sistemleri Yangın Testi başlığı ile arama yapıp izleyebilirler. Diğer yandan binaların dış cephelerinde en yaygın kullanılan malzemeleri üretmemize karşın, şimdiye kadar tarafımızca tespit edilmiş veya tarafımıza ilgili kurum veya kuruluşlarca bilgisi verilmiş, ‘alevlerin cephe boyunca ilerlemesine üzeri fileli sıva ile kaplı EPS'nin katkı sağladığı' hiçbir olay bulunmamaktadır. Zaman zaman farklı yerlerde yaşanan cephe yangınları ise genellikle giydirme cephe diye tanımlanan sistemlerde yaşanmaktadır bunun sebebi ise dış cephe kaplaması ile duvar arasında havalandırma boşluğu bırakacak şekilde yapılan uygulamadır burada oluşan baca etkisi ile yangın cephede hızla yayılabilmektedir, yangın yönetmeliğimiz bu sistemlerde yanmaz malzeme kullanılması gerektiğini ifade ederken bunun olabilmesi düşündürücü bunun mantolamaya fatura edilmeye çalışılması ise abestir.”

EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Tiritoğlu sözlerini şöyle tamamladı; “Sonuç olarak bu tür haberler ve değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. Yangın gibi kamuoyunun kolay etkileneceği bir olguyla EPS'ye dair negatif algı yaratılmakta, yangına gerekçe gösterilmekte ve alternatif ürünlerin önü açılmaya çalışılmaktadır. Bu yapılırken bilerek veya bilmeyerek ısı yalıtımı ile hedeflenen enerji verimliliğine de darbe vurulmaktadır. Biz sektör olarak ürünümüzden, yalıtımın değerlerinden, avantajlarından, yangına karşı direncinden ve bütün bunlarla birlikte ekonomik oluşundan son derece eminiz. Bu doğrultuda ülke ekonomisine ve gelişimine sağladığımız katkının bilinci ve güveniyle sektörümüzü, sektörü oluşturan firmalarımızı ve ürünlerimizi korumak adına her türlü çaba ve çalışmayı sergileyeceğiz.”

KAYNAK: www.sozcu.com.tr