Konut ve İşyeri Sahipleri Dikkat!

Isı kullanımı, teknik altyapı ve yalıtım malzemesi kalitesini gösterecek ‘Enerji Kimlik Belgesi’ olmadan ister konut, ister işyeri olsun tüm yapıların alım satımı yapılamayacak. 2 Mayıs’tan itibaren başlayacak bu zorunluluk 2011’den önce ruhsat alınmış binalar için de geçerli olacak.

2 Mayıs 2017’den itibaren mevcut binalar için “Enerji Kimlik Belgesi” (EKB) zorunluluğu başlıyor. Enerji Kimliği olmayan yapıların alım ve satımı yapılamayacak. Kamuoyundaki yaygın kanaatin aksine, Enerji Kimlik Belgesi için yalıtım ya da mantolama zorunluluğu bulunmuyor. Uygulama, yapıların enerji verimlilik seviyesini ortaya koyacak. Bu karnenin, yapıların satış değerini ve tüketici tercihlerini etkilemesi bekleniyor.    

5 Aralık 2008 tarihli 27075 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın ki günümüzde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adını aldı “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” (BEP) uyarınca toplam inşaat alanı 1.000 m2’den büyük olan tüm yeni binalar için 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren, mevcut binalar için ise 2 Mayıs 2017′ye kadar Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunluluğu getirilmişti.

Asgari olarak binaların enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belge, düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olacak. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) hazırlanılarak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenecek. Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanacak ve ilgili idarece onaylanacak.

Yetkililer enerji kimlik belgesi olmayan binaların alınmasını belirtirken EKB’si olmayan binaların 2 Mayıs 2017 den itibaren satılamayacağına dikkat çektiler. Bu belgenin tek bir daireye değil tüm binaya yapılması site ve apartman yöneticilerine de yeni görevler veriyor.

Bakanlığın enerji tasarrufu sağlamak için her binanın ruhsat aşamasında enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu getirmesi ile bu zorunluluk enerji tasarrufuna yönlendiren önlemler alınmasını ve ev sahiplerinin de enerjiye ne kadar para harcadıklarını bilmelerini sağlıyor.
Enerji kimlik belgeleri enerji verimliliği konusunda bakanlığın yetki verdiği uzman danışmanlık firmaları tarafından veriliyor.

KAYNAK: sonsoz.com.tr