Türkiye'nin Enerji Tasarrufu Performansı

Her yıl Ocak aylarının ikinci haftası dünyada enerji tasarrufu haftası olarak kabul ediliyor. Enerji tasarrufunu arttırmak konusunda bireysel tüketim alışkanlıklarını değiştirmenin ötesinde, yerel ve ulusal düzeyde uygulanacak politikalar geliştirmek gerekiyor. Bu durumda üretilen milli gelir başına tüketilen enerjinin düşürülmesi akla gelen ilk seçenek oluyor. Enerji yoğunluğu kavramı ulusal düzeyde enerji verimliliğini incelerken dikkate alınacak kavramların başında geliyor. Örneğin Türkiye’nin enerji yoğunluğu performansını anlayabilmek için, bir milyon liralık milli gelir üretmek için ortalama olarak ne kadar enerji harcandığına bakmamız gerekiyor

Enerji Yoğunluğunda İyiye Gidiş Var

Eurostat’ın Avrupa ülkeleri için yaptığı hesaplamaya göre, 2015 yılında 1.000 Euro tutarında GSYH üretmek için gereken toplam enerji miktarı AB genelinde ortalama 120 kilograma eşdeğer petrol (kgep) civarındaydı. Türkiye ise verimlilik konusunda AB ortalamasının gerisinde kalıyor. Grafikten anlaşılacağı üzere Türkiye’nin enerji verimliliği performansı yıllar içinde iniş-çıkışlı bir seyir izlemekle birlikte son yıllarda 160 kgep civarında seyrediyor. Bu performansıyla Türkiye, AB’nin 2000’lerin başında sahip olduğu ortalamayı yakalıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sitesine göre, Türkiye 2023 yılına kadar enerji verimliliğini 2011 yılına kıyasla en az %20 azaltmayı hedefliyor. Eurostat verilerine göre Türkiye 2011-2015 yılları arasında enerji yoğunluğunu %8 oranında düşürmeyi başarmış görünüyor.

Kaynak:www.dogrulukpayi.com