Asmolen Uygulaması

Asmolen EPS Uygulaması

Bina döşeme betonlarında EPS Asmolen kullanımı binaya daha az yük binmesini sağladığı gibi maliyet ve zaman tasarrufu da sağlar. Türk Standartları Enstitüsü 2014 yılında Asmolen EPS ürünleri için Ulusal Teknik Onay (UTO) rehber dokümanı tanımlamıştır. Bu rehber doküman, genleştirilmiş polistiren (EPS) kullanılarak imal edilen statik çalışmaya katılmayan prizma şekilli (dişsiz) asmolen bloklar için temel performans kriterlerini ve gereklerini kapsar. Bu bloklar kullanılarak inşa edilen döşeme sistemlerinde yerinde döküm beton kullanılır.

Bu rehber doküman EPS asmolen ürünlerin bina döşemelerinde dolgu malzemesi olarak kullanılmasına ilişkin hususları kapsar ve bu kullanım amacı doğrultusunda ürünlere G işareti iliştirilmesine yönelik olarak teknik onay dokümanlarının düzenlenmesinin şartlarını ortaya koyar. Dolayısıyla TSE-UTO belgesi olan Asmolen EPS ürünleri Binaların Yangından Korunması yönetmeliğine ve Yapı Malzemeleri yönetmeliğine göre de uygundur.

Austrotherm EPS Asmolen, TSE tarafından verilen Asmolen EPS Ulusal Teknik Onay belgesini alan ilk EPS Asmolen ürünlerinden biridir. Binaların Yangından Korunması yönetmeliğinin gerektirdiği yangın tepki ve yangın dayanım belgelerine sahiptir. TSE-  Ulusal Teknik Onay Belgesi Döşemelerde Dolgu Malzemesi olarak kullanılacak Asmolen EPS ürünün aşağıdaki özelliklere sahip olması gerektiğini şart koşar;

  • Asmolen EPS blok boyutları üretici tarafından beyan edilmeli ve teknik onay dokümanında ve kullanım ve montaj dokümanlarında belirtilmelidir. Uzunluk, genişlik, gönyeden sapma, yüzey düzgünlüğü TS EN 13163’e uygun olmalı ve TS EN 13163’e göre sınıflandırılmalıdır.
  • Basınç Dayanımı TS EN 13163 Madde 4.3.4’e teste tabi tutulduğunda asgari CS(10)30 sınıfını sağlamalıdır. Yani CS (10) değeri en az 30kpa olmalıdır.
  • Bükme Dayanımı Taşıma ve elleçleme açısından, mamullerin bükme dayanımı seviyesi en az 50 kPa olmalıdır.
  • EPS asmolen blok üreticisi, ürünün kullanılabileceği döşeme sistemlerinin malzeme ve teknik detaylarını belirlemelidir. Hazırlanan teknik onay dokümanı, EPS asmolen blokların sadece belirlenen bu döşeme sistemleri için geçerli bir doküman olmalıdır. Üreticinin beyan ettiği döşeme sistemlerinin, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik şartlarını karşılar nitelikte olması gerekmektedir. Yani döşemelerde kullanılacak Asmolen EPS ürünü TS EN 13501-1 Yangın Tepki Sınıfı ve TS EN 13501-2 Yangın Dayanım Sınıflandırması testlerini geçmiş olmalıdır. TS EN 13501-1 Yangın Tepki ve TS EN 13501-2 Yangın Dayanım raporlarına sahip olmalıdır.

Asmolen EPS; tavan kaplaması olarak Alçı Sıvalı ve Alçı Panelli olmak üzere aşağıda verilen şekillerdeki gibi uygulanabilir.

Alçı Plakalı Döşeme Sistemi Asmolen EPS Uygulaması

Döşemede kullanılacak TSE-UTO belgeli Austrotherm Asmolen EPS en az 23cm kalınlığında olmalı ve alt tarafında kalacak olan tavan kaplaması için kullanılacak alçı plaka en az 1,25cm kalınlığında olmalıdır. Austrotherm Asmolen EPS üzerine en az 7cm olacak şekilde döşeme betonu atılmalıdır. 7cm döşeme betonu üzerine de en az 7cm şap atılmalıdır. Bu kriterlere göre uygulanan Asmolen EPS gerekli yangın dayanım ve yangın tepki sınıflarını karşılamaktadır.

Alçı Sıvalı Tavan Kaplamalı Döşeme Sistemi Asmolen EPS Uygulaması

Döşemede kullanılacak TSE-UTO belgeli Austrotherm Asmolen EPS en az 23cm kalınlığında olmalı ve alt tarafında kalacak olan tavan kaplaması için kullanılacak alçı sıva en az 2cm kalınlığında olmalıdır. Austrotherm Asmolen EPS üzerine en az 7cm olacak şekilde döşeme betonu atılmalıdır. 7cm döşeme betonu üzerine de en az 7cm şap atılmalıdır. Bu kriterlere göre uygulanan Asmolen EPS gerekli yangın dayanım ve yangın tepki sınıflarını karşılamaktadır.