Duvar

Dış Cephe - Mantolama

  1. Tuğla
  2. EPS ısı yalıtım levhası 
  3. Sıva harcı 1.kat
  4. Donatı filesi
  5. Sıva harcı 2.kat
  6. Mineral sıva ve dış cephe boya veya akrilik esaslı dekoratif sıva.

Uygulama Adımları

Yüzey hazırlama: Öncelikle, uygulama yapılacak yüzey toz, kirden, nem ve benzeri maddelerden arındırılmalıdır. Yüzey uygulama öncesi kuru ve temiz olmalıdır. Yüzeyde kırık, çatlak var ise uygun tamir harcı ile tamir edilmelidir. Yüzeyde eski boya-sıva veya mantolama uygulaması var ise yüzeyden temizlenmeli ve yüzey sağlam, temiz ve düz bir zemin olarak uygulama için hazırlanmalıdır.

Subasman Profilinin Yerleştirilmesi: Mantolama uygulaması için kullanılan EPS ısı yalıtım levhaları subasman profiline içerisine yerleştirilerek düzgün bir hat oluşturulması sağlanır ve EPS levhalar bu hat üzerinde yüzeye yapıştırılıp, sabitlenecek şekilde kaplama işlemi başlatılır. 

EPS Isı Yalıtım Levhalarının Yapıştırılması: EPS ısı yalıtım levhalarının duvara gelecek yüzeyine öbekleme yöntemi aynı hizada 3 farklı noktaya gelecek şekilde uygulanır ve yüzeyin kenarları boyunca da yapıştırma harcı şerit halinde sürülür ve duvara seviyesini alacak şekilde bastırılarak tutturulur. Böylece EPS ısı yalıtım levhasının gövde kısmından noktasal, yüzey kenarları kısmından da yüzeysel olarak duvara tutunması sağlanmış olur.

EPS Isı Yalıtım Levhalarının Dübellenmesi: Yapıştırma işleminden sonra en az 1 gün beklenmelidir. Çünkü uygulanan yapıştırma harcının kuruması gereklidir ki , dübel ile EPS ısı yalıtım levhalarının duvara mekanik sabitlenmesi yapılabilsin. Yapıştırıcı uygulamasında kullanılan harcın kuruduğundan emin olunur ve sonra dübelleme işlemine geçilir. Dübel uygulamasının amacı EPS ısı yalıtım levhasını rüzgar vb. iklim etkilerine karşı yüzeye tutunma kabiliyetini artırmaktır. Duvara yapıştırılmış olan EPS ısı yalıtım levhası diğer levhalar ile birleşim yerlerinden plastik dübel ile metrekareye altı adet gelecek şekilde dış cepheye sabitlenir. 

Köşe Profillerinin Yerleştirilmesi: Dış cephede bina köşelerini rüzgar, yağmur, su vb. etkilere karşı korumak amacıyla ve köşelerde mantolama uygulamasının gerek düzgün görünüm, gerek sağlamlığını temin etmek amacıyla köşe profili uygulaması yapılır. Balkon, çıkma, Pencere vb. bina bölümlerinde yüzeyden yağmur ve benzeri su akıntılarının uzaklaştırılması amacıyla damlalık profili ve denizlik profili uygulamaları yapılır. Bina cephesinde dilatasyon olan yerlerde dilatasyon profilinin uygulanarak mantolama uygulamasının bina oynamaları sonrası dilatasyon kısımlarında zarar görmesini önlemek ve cephede su yalıtımı sürekliliğini sağlamaktır. Bu profillerin uygulaması sıva uygulamasından önce yapılmalıdır.

Fileli Sıva Uygulaması: Bina dış cephe duvarlarına yapıştırıcı ve dübel ile sabitlenen EPS ısı yalıtım levhalarının üzerine iki kat fileli ince sıva uygulanır. Bu uygulamanın amacı; mantolama sisteminin son katı olan dış cephe kaplamasına sağlam zemin oluşturmak ve EPS ısı yalıtım levhasını fiziksel etkilere karşı korumaktır. Bu nedenle alkali dayanımlı file ile 2 kat ince sıva uygulaması yapılır. File, EPS ısı yalıtım levhası üzerine sürülen ilk kat ince sıva harcının neredeyse %70’ini kaplayacak şekilde harcın içine yerleştirilir ve kurumadan 2.kat sıva biraz daha kalın olacak şekilde ilk katın üzerine uygulanır ve filenin tamamen sıvanın arasında kalması sağlanır.

Dekoratif Dış Cephe Kaplamaları ve Dış Cephe Boya Uygulaması: Fileli 2 kat sıva uygulaması tamamlanıp, yüzeydeki sıva harcı kuruduktan sonra (kuruması için en az 1 gün beklenmelidir) son kat cephe kaplama uygulamasına geçilir. Son kat kaplama tercihen mineral sıva ve üzerine dış cephe boyası olabilir veya Akrilik veya Silikon esaslı hazır renkli, kullanıma hazır dekoratif sıva olabilir.