Otoyol İnşaat Süresi, EPS Blok İle Kısalıyor!

Amerika Birleşik Devletleri /Salt Lake City’de I-15 otoyolu genişletme inşaatı EPS Bloklar ile yalnızca 4 ay gibi kısa sürede tamamlanmıştır.

Salt Lake City’de (Utah - A. B. D.) I-15 otoyolu genişletme çalışmaları kapsamında zayıf zemin geçişlerinin yer aldığı bazı konumlarda yol dolguları EPS Bloklar kullanılarak inşa edilmiştir. Bu uygulamada EPS Bloklar inşaat sonrası oturmaların en aza indirgenmesi ve inşaatın oldukça kısa bir süre zarfında tamamlanması amacı ile kullanılmıştır. Otoyol güzergâhında yüzeyden 5 m derinliğe kadar güncel alüvyon, bu katmanın altında ise 20 metre derinliğe kadar oturma potansiyeli yüksek, mukavemeti düşük killer yer almaktadır. Bu zeminler üzerine inşa edilecek 8-10 metre yüksekliğindeki toprak otoyol dolgu yükleri altında birincil konsolidasyon oturmasının 1-1.5 metre mertebelerinde olduğu ve tamamlanmasının 2-3 yıl süreceği rapor edilmiştir. Bu uygulamada 20 kg/m³ dansiteye sahip yaklaşık 100.000 m³ EPS Blok kullanılmıştır. Alternatif iyileştirme yöntemleri ile 12-14 ay sürmesi öngörülen otoyol dolgusunun inşaatı EPS Bloklar ile yalnızca 4 ay gibi kısa sürede tamamlanmıştır. 8-10 metre yüksekliğinde inşa edilen EPS Blok dolgularda inşaat sonrası toplam oturmalar (temel zemin oturmaları ile birlikte) 10. yılın sonunda yalnızca 30 mm olarak ölçülmüştür.

Otoyol güzergahı üzerinde alt yapı hatlarının bulunduğu dikkate alındığında EPS Blok uygulamasının sağladığı avantaj açıkça görülmektedir. Zira bu projede temel zemininde büyük oturmalara neden olacak bir uygulama yöntemi seçilmiş olsaydı, bu hatlar deplase edilmek zorunda kalınacaktı. EPS bloklar kullanılarak bu bölgelerdeki hem imalat süreleri en aza indirilmiş hem de altyapı deplase maliyeti yok edilmiştir.