Isı Yalıtım Uygulamasında Malzeme Seçimi ve Kalınlık Hesabı

Isı yalıtım uygulamasından önce, binamızın mevcut durumunun tespiti edilmesi gerekir.Konuyla ilgili bir danışmanlık firmasına (Mühendis ve Mimar Odaları tarafından, adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi ile enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarı ile tamamlayan personel bulunduran gerçek veya tüzel kişilere) müracaat edilmesi faydalı olacaktır. Firmadan aşağıdaki işlemler istenebilir.

Termal Kamera Çekimi: Binamızdaki duvar çatı ,pencere ,çıkma ve döşeme altlarındaki ısı kayıplarının tespiti için yapılır.

Bina dış duvar ‘U’ değerinin tespiti: Binamızın dış kabuğunu oluşturan malzemelerin, ısıl geçirgenlik katsayıları ‘U’ özel cihazlarla ölçümlenerek belirlenir.

Isıtma-Soğutma Cihazlarının İncelenmesi : Varsa merkezi ısıtma-soğutma cihazları ve tesisatı ,kombi ve petekler ve aydınlatma elemanları incelenerek mevcut durumları tespit edilir.

Kalınlık Hesabı Yapılması: TS 825 (Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı) standardı hesap yöntemine göre çalışma yapılarak, binamızın duvarlarında minimum standartta gerekli olan en az yalıtım kalınlıkları hesaplanması yapılmalıdır.

KAYNAK: www.bilecikhaber.com.tr