Teras Çatılarda Eğimli EPS

Teras çatılarda ısı yalıtımının düz EPS levhalar yerine eğimli EPS levhalar kullanılarak yapılması döşemenin daha ekonomik tasarımı, yalıtım uygulamasında imalat kolaylığı ve daha yüksek bir ısı yalıtımı sağlamaktadır. 

Bilindiği üzere, geleneksel teras çatı yalıtımı ve ters teras çatı yalıtımı uygulamalarında yalıtım malzemelerinin döşeme üzerine yerleştirilmesinden önce suyun gider deliklerine ulaşmasını sağlamak amacı ile 2’den az olmayacak şekilde eğim betonu uygulanır. Eğim betonu hem döşeme üzerindeki tasarım yükünün daha fazla olmasına ve hem de uygulama süresinin uzamasına neden olur. Hâlbuki ısı yalıtımı boyutları ve yerleşim planı gider deliklerinin konumlarına göre tasarlanmış olan eğimli EPS levhalar kullanılarak yapılır ise eğim betonu uygulamasına gerek kalmaz. Böylelikle, döşeme üzerindeki tasarım yükü en aza indirgenmiş olur ve ayrıca imalat süresi kısalır. Bu uygulamada döşeme üzerindeki en küçük EPS kalınlığı TS 825 standardına göre belirlenmektedir. Döşeme üzerindeki en büyük EPS kalınlığı ise yüzey eğimine ve gider deliklerinin konumlarına göre değişecektir. Eğimli EPS levha kalınlığının geleneksel teras çatı yalıtımı ve ters teras çatı yalıtımı uygulamalarında kullanılan düz EPS levha kalınlığından daha fazla olması nedeni ile eğimli EPS levhaların kullanılması ayrıca daha yüksek ısı yalıtımı sağlamaktadır.

AUSTROTHERM TÜRKİYE