Yeni Otopark Yönetmeliğinde EPS Hafif Dolgu Çözümü AUSTROTHERM geoBLOCK®

 

15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren otopark yönetmeliği ile birlikte bir binayı kullanan kişilerin otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması artık bir zorunluluk oluyor. Buna göre, zemin altında kalmak şartı ile yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin ise yola 3 metre kalana kadar altı tamamen otopark olarak yapılanabilecek. 

Konutlar, ticaret merkezleri ve benzeri yaşamsal alanlarda zemin altı otopark döşemesi ile bina girişi arasında kot farklılıkları olabilmektedir. Ortaya çıkan kot farklarının geleneksel sıkıştırılmış toprak dolgu imalatı ile giderilecek olması durumunda, yapının taşıyıcı sistemi bu ilave yükler göz önünde bulundurularak tasarlanmakta ve bunun sonucunda proje toplam maliyeti artmaktadır.

Austrotherm geoBLOCK® zemin altı otoparkların taşıyıcı sistemlerini geleneksel dolgu malzemelerinin getireceği ilave yükten kurtarır iken bununla birlikte daha ekonomik ve daha hızlı bir imalat olanağı sunmaktadır. Austrotherm geoBLOCK® ultra hafif bir yapı malzemesi olup, sıkıştırılmış toprak dolgunun %1’i ağırlığındadır. 

15 Eylül 2018 tarihinden itibaren yürürlükte olan otopark yönetmeliği, otoparkların tavan döşemelerinde ısı yalıtımının yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Austrotherm geoBLOCK® uygulaması ile tasarım yükleri 100 kat hafifler iken aynı zamanda mükemmel bir ısı yalıtımı sağlanmış olacaktır