Enerji Kimlik Belgesi İçin Son Tarih 2 Mayıs

Mevcut binalarda 2 Mayıs 2017'ye kadar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alınması gerekiyor. EKB alınmazsa daire alım-satım ve kiralama işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Yeni binalar yapı kullanma izin belgesi alamayacak.

Enerjinin yüzde 72'sini ithal eden Türkiye'de toplam tüketilen enerjinin yüzde 40'a yakın bir oranı binalarda kullanılıyor. Bu nedenle binalarda ısı yalıtımı yani mantoloma çok önemli. Şu anda Türkiye'de neredeyse 16 milyon konutta ısı yalıtımı bulunmuyor. Enerjinin verimli kullanılması için binaların ısı yalıtımı yaptırması gerekiyor. Bu kapsamda çıkarılan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'ne göre Türkiye'deki tüm binalar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almak zorunda. EKB, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belge.

Bu belge ile A'dan G'ye kadar sınıflandırma yapılıyor. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor. Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanması gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamıyor. Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yok. Mevcut binalar hali hazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabiliyor. Ancak bu yıl çok kritik. Çünkü mevcut binalar, 2 Mayıs 2017'ye kadar Enerji Kimlik Belgesi'ni (EKB) almak zorunda. Enerji Kimlik Belgesi alınmaması durumunda daire alım-satım ve kiralama gibi işlemler gerçekleştirilemeyecek. Yeni binalarda da EKB yoksa yapı kullanma izin belgesi alamayacak. Aradaki farkı kapatmalıyız.Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, gelişmiş ülkelerin uzun yıllar önce başlayan yalıtım seferberliği ile epey yol aldığını belirterek,"Şimdi hamle sırası bizde, bu farkı kapatmalıyız"dedi. Türkiye'nin cari açığının en önemli nedeni enerji ithalatı olduğunu ifade eden Şen,"İthalatın yüzde 20-25'i enerji ithalatından kaynaklanıyor" diye konuştu.

KAYNAK: Boğaz Vitamin