Dünyada İlk EPS Blok Otoyol Uygulaması - NORVEÇ

Dünyada ilk EPS Blok otoyol uygulaması Norveç Karayolları İdaresi (NPRA) tarafından 14 Eylül – 2 Ekim 1972 tarihleri arasında 159 nolu otoyolun Oslo yakınlarında Flom Köprüsü yaklaşım dolgusunda meydana gelen toplam oturmaları önlemek amacı ile inşa edilmiştir. 10 m kalınlığında yumuşak kil katmanının üzerinde yer alan 3 m kalınlığındaki turbalık zemin üzerinde inşa edilmiş otoyol kesiminde uygulama öncesinde toplam 80 cm oturma meydana gelmiştir.

Bu uygulamada, asfalt ve altındaki 80 cm kalınlığındaki dolgu kaldırılmış, tesviye edilen yüzey üzerine 1m yüksekliğinde  EPS bloklardan oluşan dolgu inşa edilmiştir. Bu uygulamada 20 kg/m³ dansiteye sahip EPS Bloklar kullanılmıştır.

İlk EPS Blok Uygulaması (Kaynak: Alfheim, S., Flaate, K., Refsdal, G., Rygg, N., ve Aarhus, K., 2011.The first EPS Geoblock Road Embankment – 1972, Proceedings of the 4th International Conference on Geofoam Blocks in Construction Applications, EPS 2011, Lillestrøm, Norway.)