Son 7 Yılda Evlerde Bulunan Isı Yalıtımı Oranı Yaklaşık 2 Katına Çıktı

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin hazırladığı “Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması’nın” sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre en çok tüketilen enerji kaynağı sırasıyla doğalgaz, kömür ve petrol. Yenilenebilir enerjinin toplam tüketimdeki payı ise yalnızca yüzde 3.

Halk en çok ısınma ihtiyacı için enerjiye para harcıyor. Enerji tüketiminde ısınma yüzde 65 ile ilk sırada yer alırken, aydınlatma yüzde 22 ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sıra ise yüzde 5’lik oranla ulaşım bulunuyor. Evlerin ve suların ısınması ise çoğunlukla doğal gazla.

Araştırma kapsamında ortaya çıkan önemli verilerden biri de ısı yalıtımıyla ilgili. Ankete katılım sağlayanların yüzde 65’i evlerinde ısı yalıtımı olmadığını belirtti. Soruları cevaplayanlardan yüzde 34’lük kesimin ise evlerinde ısı yalıtımı yok. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2010’da gerçekleştirdiği ankette ısı yalıtımı bulunan evlerin oranı yüzde 17,3’tü. Buna göre 7 yılda evlerde bulunan ısı yalıtımı oranı yaklaşık 2 katına çıktı.