Zayıf Zeminler Üzerinde Otoyol ve Demiryolu İnşaat Süreçleri Artık Daha Hızlı ve Ekonomik

Otoyol ve demiryolu inşaatlarında "basınç dayanımı yüksek EPS blok" kullanılması hafif, hızlı ve ekonomik bir mühendislik çözümü sağlamaktadır. 

Ülkemizde otoyol ve demiryolu güzergâhlarının yumuşak kil, turbalık vb. oturma potansiyeli yüksek, taşıma gücü çok düşük zayıf zeminler üzerinden geçecek olması durumunda, yol dolgu inşaatı öncesinde geleneksel zemin iyileştirme yöntemleri ile zemin ıslahı yapılmaktadır. Bu uygulamalarda genellikle fore kazık, jet grout, taş kolon, derin karıştırma, ön yükleme ve düşey bant diren teknikleri kullanılmaktadır. Oturma ve taşıma gücünün aşılmasına karşı alınan zemin iyileştirme önleminden sonra otoyol dolguları ve köprü yaklaşım rampaları geleneksel sıkıştırılmış dolgu ile imal edilmektedir. Ancak, zemin iyileştirme uygulamaları hem projeye ilave maliyet getirmekte hem de inşaat süresini uzatmaktadır. 

Alternatif olarak, otoyol dolgusunun sıkıştırılmış toprak yerine EPS bloklar kullanılarak inşa edilmesi ile tasarım yükleri minimum düzeye iner. Böylelikle de, zayıf temel zemininde herhangi bir iyileştirme uygulanmaksızın oturmalara ve taşıma gücü problemine karşı tasarım kriterlerince şart koşulan güvenlik sayıları sağlanmış olur. 

Edinilen deneyim, zayıf zemin katmanlarının 15 metre veya daha büyük bir kalınlıkta olması durumunda EPS bloklar ile inşaatın zemin iyileştirmesi üzerine geleneksel toprak dolgu imalatından çok daha ekonomik bir çözüm sunduğunu göstermiştir. 

EPS bloklar ile tasarım aynı zamanda geleneksel uygulama tekniğine göre oldukça hızlı bir imalata da olanak tanımaktadır.