Austrotherm geoBLOCK® ile menfez üzerine etkiyecek düşey yük en aza indirilebilir.

Menfezler, otoyol ve demiryolu dolgularının altından yüzey sularının eğim yönünde akışının sağlanması amacı ile inşa edilen mühendislik yapılarıdır. Menfezler, betonarme yapılar olabilecekleri gibi çelikten veya polimer esaslı bir hammaddeden üretilmiş borular da olabilirler. Menfezlerin mühendislik tasarımları, üzerlerinde yer alacak dolgunun ve üst yapının yükü ile varsa en büyük trafik yükü göz önünde bulundurularak yapılır. Menfez üst kotundan üst yapıya kadar sıkıştırılmış toprak dolgu yerine Austrotherm geoBLOCK® ile dolgu yapılarak menfez üzerine etkiyecek düşey yük en aza indirilebilir. Tasarım dayanağı olan geoteknik prensiplerine göre EPS Bloklar menfez üzerinde “bölgesel” olarak da kullanılabilir. Bölgesel EPS Blok uygulaması üst dolgu yüksekliğinin menfez genişliğine oranla çok fazla olduğu durumlarda tercih edilebilir. Austrotherm geoBLOCK® kullanımı sayesinde daha ekonomik bir menfez yapısal tasarımın yapılması sağlanabilir.

Teknik çözümler ve projeye özel şartname ihtiyacı için Austrotherm geoBLOCK İnşaat Mühendisliği Uygulamaları ” bölümümüzle irtibata geçebilirsiniz.

Emre AKINAY İnşaat Mühendisliği Uygulamaları Sorumlusu; geoblocksymbolaustrotherm.compunkttr  +90 (549) 649 09 05