Bina Enerji Kimliğine Dair Bilmeniz Gereken 7 Madde!

MADDE 1- Bina Enerji Kimlik Belgesi Almak Mecburi midir?

Evet, mecburidir. 18.4.2007 tarihinde 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. Bu kanunun mevcut ve yeni yapılacak binalar için getirdiği mecburiyetler ise 5.12.2008 tarihinde 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. Bu yönetmeliğin ilgili maddesine göre;

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir.

Yukarıda anlatılan Enerji Verimliliği Kanunu 2.5.2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yayın tarihinden itibaren 10 yıl sonrası 02.05.2017 tarihine karşılık gelmektedir ve bu tarih öncesi tüm binaların Bina Enerji Kimlik Belgesi alması gereklidir.

MADDE 2- Bina Enerji Kimliği Nedir?

Binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Tanımından da anlaşılacağı üzere Bina Enerji Kimliği, binanızın yıllık enerji tüketimini ve yıllık CO2 (Karbondioksit) salınımını gösteren bir belgedir. Enerji tüketim ve CO2 (Karbondioksit) salınım değerlerine göre binanız A-G harfleri arasında derecelendirilir.

MADDE 3- Bina Enerji Kimlik Belgesini Kim Verir? Bina nasıl muhafaza eder?

Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının web sitesinden Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketlerine ulaşabilirsiniz. www.eie.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx  

Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.

MADDE 4- Bina Enerji Kimlik Belgesi almak için işe nereden başlamalı?

Google’da “enerji verimlilik danışmanlık şirketleri” araması yaparak veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının web sitesinden Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketlerine ulaşabilirsiniz. www.eie.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx 

Daha sonra; Bu listeden adresinize en yakın enerji verimlilik danışmanlık şirketiyle irtibata geçin. Sonrasında bu şirket size yapılacakları detaylı anlatan bir sunum/teklif verecektir.

Öncelikle binanızın enerji kimliğini tespit ettirin, sonrasında binanızın ısı yalıtımı yaptırma işlerine girişin. Böylece, hedeflediğiniz enerji sınıfına ulaşmak için bina dış cephenizde ne kalınlıkta ısı yalıtımı yapılması gerektiğini, dış cephe ısı yalıtımı dışında çatı, pencere, kalorifer kazanı vb. yerlerde nasıl ısı yalıtımı yapılması gerektiğini de öğrenmiş olursunuz.

MADDE 5- Bina Enerji Kimlik Belgesi Nasıldır?

Aşağıda Enerji Performansı B sınıfı olan bir apartmana ait Bina Enerji Kimlik Belgesi örneği vardır.

MADDE 6- Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi İçin Gerekli Evraklar;

- Binanın Mimari Projesi

- Binaya ait Mekanik Tesisat Projeleri ( Isıtma  - Soğutma - Havalandırma Projeleri )

- Binanın Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi veya İskan Ruhsatı

- Binanın Elektrik Tesisatı Projesi

- Binanıza ait ihtiyaç olan bilgilerin yer alacağı Enerji Kimlik Belgesi Talep Formu, bu form bina yönetimi veya müstakil bina sahibi tarafından doldurulmalıdır.

MADDE 7- Bina Enerji Kimlik Belgesinin maliyeti nedir? Nasıl hesaplanır?

Bina Enerji Kimliği maliyetini size anlaşacağınız Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi binanıza ait gerekli bilgileri aldıktan sonra hesaplayarak verecektir. Bina Enerji Kimliğinin maliyeti binanızın ruhsatta yazan toplam kapalı kullanım alanının taban alanına göre m2 (metre kare) fiyatı olarak belirlenmektedir.

Binanızın mevcut durumunun Enerji Kimlik Belgesini almak çok maliyetli değildir ancak önce mevcut durumunu belirleyip, sonra Enerji Sınıfını yükseltmek için yapılacakları belirlemek ve gerekli ısı yalıtımı (pencere, dış cephe, çatı, bodrum), sıcak su hatlarının yalıtımı, kazan bakımı v.b işlerin yapılması daha yüksek maliyet oluşturacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki bir kere yapacağınız Isı Yalıtımı ve binanızdaki tesisatını verimini artırıcı bakım onarım masrafları sizlere yakıt giderlerinden tasarruf olarak geri dönecektir ve bir zaman sonra yaptığınız bu yatırımın karşılığını fazlasıyla almış olacaksınız.

Bu çalışma (EKB) binalar için Enerji Kimlik Belgesi hakkında bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.

Avrupa ve Türkiye’de Isı Yalıtım Malzemeleri Üreticisi olan Austrotherm, sizlere yalıtımlı binalarda, konforlu ve huzurlu bir yaşam geçirmenizi diler.