Kırma / Eğimli Çatı

Kırma Çatılarda Mertek Arası ve Mertek Üzeri Isı Yalıtımı

Mertek Arası Isı Yalıtımı

Isı yalıtım performansı tercihine göre Austrotherm EPS, Austrotherm EPS 100, Austrotherm EPS Plus, Austrotherm EPS Plus 100 ürünleri kırma çatılarda mertek arası ısı yalıtımı amacıyla kullanılır. Seçilen uygun Austrotherm EPS ısı yalıtım levhası mertek aralığından 1-1,5cm daha geniş olacak şekilde kesilerek merteklerin arasına uygulanır. Mertek genişliğinden 1-1,5cm daha geniş olarak yapılan uygulama neticesinde Austrotherm EPS ısı yalıtım levhasının mertek arasında sıkıca tutunması sağlanmış olur. Daha sonra üzeri sunta, tavan tahtası, alçı levha vb. kaplama malzemeleri ile merteklere sabitleme yapılması suretiyle uygulama sonlandırılır.

Mertek arası uygulamada kullanılabilecek Austrotherm Ürünleri

  Basma Dayanımı Isı İletkenliği
Austrotherm EPS 80kPa 0,038w/mK
Austrotherm EPS 100 100kPa 0,035w/mK
Austrotherm EPS Plus (grafit katkılı) 70kPa 0,032w/mK

Mertek Üzeri Isı Yalıtımı

  • Seçilen Austrotherm EPS ısı yalıtım levhası ile aynı kalınlıkta bitiş çıtası saçak boyunca mertek uçlarına sabitlenir. Daha sonra Austrotherm EPS ısı yalıtım levhaları bitiş çıtasından başlayarak mahyaya doğru ve merteklere dik bir şekilde yerleştirilir. Bu uygulama esnasında ısı yalıtım levhalarının arasında boşluk kalmayacak şekilde kenarları bitişik olarak yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Yerleştirme işlemi bittikten sonra baskı çıtaları, ısı yalıtım levhaları üzerinden, merteklere çakılmak suretiyle uygulama sonlandırılır.
  • Çatı tahtası üzerine ısı yalıtımı yapılmak istenirse, Seçilen Austrotherm EPS ısı yalıtım levhası ile aynı kalınlıkta bitiş çıtası saçak boyunca mertek uçlarına sabitlenir. Daha sonra Austrotherm EPS ısı yalıtım levhaları bitiş çıtasından başlayarak mahyaya doğru çatı tahtası veya OSB üzerine merteklere dik olacak şekilde yerleştirilir. Bu uygulama esnasında ısı yalıtım levhalarının arasında boşluk kalmayacak şekilde kenarları bitişik olarak yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.
  • Betonarme Kırma Çatı üzerinde ısı yalıtımı yapılmak istenmesi halinde Austrotherm EPS ısı yalıtım levhaları saçaklardan başlayarak mahyaya doğru daha önceden su yalıtımı yapılmış beton yüzey üzerine bitiş çıtalarına desteklenerek merteklere dik yönde şaşırtmalı ve levha aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir. Daha sonra baskı çıtaları yardımıyla özel tespit elemanlarıyla beton yüzeye sabitlenir. Baskı çıtalarına dik yönde kiremit tespit çıtaları, baskı çıtaları üzerine çivilenir ve kiremit çıtalarının üzerine kiremitler tutturularak veya baskı çıtalarının üzerine OSB levhaları tespit edilerek shingle montajı ile uygulama tamamlanır.

Mertek üzeri uygulamada kullanılabilecek Austrotherm Ürünleri

  Basma Dayanımı Isı İletkenliği
Austrotherm EPS 150 150kPa 0,034w/mK