Enerji Kimlik Belgesini Kimler Düzenleyebilir?

Enerji kimlik belgesini, mevcut binalar için; bünyesinde enerji kimlik belgesi uzmanı mühendis veya mimar bulunduran "Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri" enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kılınmışlardır. Bu kuruluşların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında yayınlanmaktadır. 2 Şubat 2017 tarihi itibarı ile mevcut binalar için 37 Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri yetkilendirilmiştir. Eskişehir'de yetkilendirilmiş EVD şirketi bulunmamaktadır. Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluşlar dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarca verilecek olan enerji kimlik belgesi ve ilgili raporlar idarelerce geçersiz sayılacaktır.

Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşların bu belgelerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerinin denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bina sahipleri/yöneticileri Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerine; www.eie.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx  adresinden ulaşılabilirler.

Bina yöneticileri, aldıkları enerji kimlik belgelerinin geçerliliğini; www.bep.gov.tr/BELGESORGULAMA/sorgulama.aspx  adresinden sorgulayabileceklerdir."

Kaynak: hurriyet.com.tr