İBN Haldun Üniversitesi, Kayaşehir-İstanbul "İstinat Duvarı Arkası Hafif Dolgu"