Enerji Verimliliği

 

 • Binaların ısı kayıplarının önlenmesi ve enerji tasarrufu sağlanması için dış yüzeyinde yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir.
 • Binaların dışa bakan iç yüzey sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı arasındaki farkın 3 derecenin üzerinde olmaması gerekir.
 • Dış duvarın iç yüzey sıcaklığındaki artış, iç ortamda hava akımını engeller. Bu sayede ısı kayıplarının önüne geçilir.
 • Binaların içi kış aylarında daha hızlı ısınırken yaz aylarında ise daha hızlı soğur. Verimli kullanılan enerji ile ısınma ve soğutma maliyetleri azalarak, tasarruf etmenizi sağlar.

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN ISI YALITIMI ŞART

 • Hem ülkemizde hem de dünyamızda sanayileşme ve şehirleşme yaygınlaşmaya devam ediyor.
 • Bu duruma bağlı olarak enerji ihtiyaçlarımız her geçen gün daha da artıyor.
 • Ancak gelecek nesillerin de yeryüzünde az olan doğal kaynaklarımızı kullanabilmeleri için çevreyi korumak ve yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu konularına dikkat etmemiz gerekiyor.
 • Ülkemizde enerjinin %37’si konut ve sitelerde tüketiliyor.
 • Binalarda kullanılan enerjinin %80’ine yakını yapıların ısıtılması veya soğutulması için kullanılıyor.
 • Evlerin hem ısıtılması hem de soğutulması için her yıl fazladan harcadığımız maliyetler ülke ekonomisini de etkiliyor.
 • Ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığının azalması, ekonominin canlanması, istihdam oranlarının artması enerji verimliliği ile elde ediliyor.
 • Enerjinin temiz elde edilmesi kadar kullanılan enerjinin verimliliği de çok önemlidir. Enerji verimliliği denilince ilk akla gelen teknoloji ısı yalıtımıdır.
 • Hem hükümetin hem de finans sektörünün destekleyici uygulamaları ile ısı yalıtımı artık birçok binada uygulanıyor.

KAYNAK:VERİMDER (Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği)