Daha Kalın Mantolama! Çünkü;

Ülkemiz enerji ihtiyacının %75’ini ithal ediyor. Dışa bağımlılık nedeniyle milli güvenlik açısından da ısı yalıtımı ve sunduğu enerji tasarrufu, ülkemizin öncelikli konularından biri. Enerji tüketimimizin yüzde 37’sini konutlarda kullanıyoruz.

Konutlarda tüketilen enerjinin yüzde 70’inden fazlası, ısıtma ve soğutma amaçlı. 2017’de enerji ithalatı için 37 milyar dolar harcadık ve ithal ettiğimiz enerjinin %35’ini yani 13 milyar dolarını konutlarda kullandık. Türkiye’de yaklaşık 21 milyon konutun 16 milyona yakınında ısı yalıtımı yok.

Dış cepheye uygulanacak, mantolamanın kalbinde yer alan ısı yalıtım levhasının kalınlığı, mantolamadan alınan faydayı artırmaktadır. Avrupa'da ortalama 10-15 cm kalınlığında levhalarla ısı yalıtımı yapılırken, Türkiye’de 4-5 cm'nin ısı yalıtımı için yeterli olduğu düşünülmektedir. İki kat daha kalın ısı yalıtım levhası kullanmak, tasarruf ettiğiniz enerji miktarını da 2 kat artıracaktır.

Mantolama maliyetinin yaklaşık 20%’si Isı Yalıtım Levhası, 30%’u diğer komponentler ve 50%’si de uygulama ve şantiye gideridir. Isı Yalıtım Levhası kalınlığını 2 kat (100%) artırmak, mantolama maliyetini sadece % 20 artırırken enerji tasarruf miktarını ise 2 kat artırmak anlamına gelir. Mantolamanın kalbinde yer alan ısı yalıtım levhasının daha kalın olması, enerji tasarrufunu etkileyen en önemli etkendir.

Türk Standartları Enstitüsü’nün mevcut yönetmeliğinde yer alan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı’nda yer alan sınır kalınlık değerleri, ilgili şehirde uygulanması gereken minimum ısı yalıtım kalınlığı değerleridir. Bize bu kalınlık değerinin altında yapılan ısı yalıtımının kayda değer bir fayda sağlamayacağını söyler. Ancak daha çok enerji tasarrufu yapabilmemiz için ne kalınlıkta ısı yalıtım levhası kullanmamız gerektiğini söylemez.

Ne kadar kalın ısı yalıtım levhası, o kadar fazla enerji tasarrufu demektir. Bu sebeple biz tüketicilerin yaptırdığımız mantolama sistemlerinde bütçemizin elverdiği en yüksek kalınlıkta ısı yalıtım levhasını kullanmamız gerekmektedir.