İstinat Duvarı İnşasında Austrotherm geoBLOCK® Nasıl Kullanılır?

Austrotherm geoBLOCK® granüler polistiren boncukların ön şişirme ve kalıplanması neticesinde üretilen, geoteknik mühendisliği uygulamalarında kullanılan, hafif ve kapalı gözenekli yapıya sahip genleştirilmiş polistiren (EPS) bloktur. Austrotherm geoBLOCK® uygulaması, istinat duvarı inşasının toplam maliyetinde ve inşaatın süresinde geleneksel uygulamaya oranla azalmayı sağlayacak şekilde tasarlanır.

İstinat duvarları, arkalarında yer alan zemin kütlesinin yanal hareketini engelleyen mühendislik yapılarıdır. Dolayısı ile bu yapıların mühendislik tasarımları tutulacak zemin kütlesinin uyguladığı yanal yükler göz önünde bulundurularak yapılır. İstinat yapısına etkiyecek söz konusu yükler duvar yapısının hemen arkasına Austrotherm geoBLOCK® yerleştirilerek en aza indirilebilir. Austrotherm geoBLOCK® iyi bir titreşim sönümleyicidir. Dolayısı ile Austrotherm geoBLOCK® uygulaması istinat duvarına etkiyen statik kuvvetlerin yanı sıra olası depremlerin neden olacağı dinamik kuvvetlerin de azalmasını sağlayan bir mühendislik çözümüdür.

“Teknik çözümler ve projeye özel şartname ihtiyacı için Austrotherm geoBLOCK İnşaat Mühendisliği Uygulamaları ” bölümümüzle irtibata geçebilirsiniz.

Emre AKINAY İnşaat Mühendisliği Uygulamaları Sorumlusu; 

geoblocksymbolaustrotherm.compunkttr  +90 (549) 649 09 05

AUSTROTHERM TÜRKİYE