İçeriden ve Dışarıdan Uygulanan Isı Yalıtımı’nın Farkı

Isı yalıtımında dıştan yapılan ısı yalıtımı (mantolama) daha verimlidir. Bu şekilde bina kabuğu bir manto gibi dış hava koşullarından kesintisiz bir şekilde yalıtılmış olur, bina kabuğunun da (duvarlar ve taşıyıcı elemanlar) ısı depolama kapasitesinden faydalanılır dolayısıyla binanın iç ortamındaki her noktada ısı dağılımı eşit olduğundan istenmeyen hava akımları ortadan kalkar ve ısıl konfor şartlarına ulaşılır ayrıca bina bir kez ısıtıldıktan sonra ısıtma sistemi kapansa dahi yapı  elemanları ısısını iç ortama vermeye devam eder iç ortamlar daha geç soğur, ayrıca mantolama ile bina taşıyıcı elemanları dış hava koşullarının yıpratıcı etkisinden ve korozyondan korunur, duvar kesiti içinde yoğuşma olması riski ortadan kalkar ve ısı köprüleri’nin oluşması da engellenmiş olur.

İçten yalıtım sürekli kullanılmayan mekanlarda (konferans salonu, sinema, tiyatro gibi) geçici hızlı ısınmanın gerektirdiği zaruri durumlarda tercih edilmelidir.       

KAYNAK: EPSDER Derneği