İş & Kariyer

Austrotherm Türkiye’nin uluslararası, kurumsal ve dinamik çalışma ortamında, “doğru işte doğru insan” insan kaynakları felsefesi ile çalışanlarımıza bireysel performans ve potansiyellerini geliştirebilecekleri ve faaliyet gösterdiğimiz sektörde fark yaratabilecekleri kariyer ve iş fırsatları sunuyoruz.

Austrotherm Türkiye İnsan Kaynakları Yönetimi, sektöründe öncü ve sorumluluk sahibi bir şirket olmanın bilinci ile kurumsal değer ve yetkinliklerimiz ile uyumlu, güvenilir takım çalışanı ve uzmanlık sahibi insan kaynağını şirkete kazandırmayı ve sistematik insan kaynakları yönetim süreci ile sürekli gelişimi sağlamayı hedeflemektedir.

►    İşe Alım Sürecimiz

►    Performans Gelişimi: Hedef ve Yetkinlik Yönetimi Sürecimiz

►    Kariyer Planlama, Eğitim ve Gelişim Sürecimiz

►    Ödüllendirme, Takdir ve Yan Haklarımız

İşe Alım Sürecimiz

İşe alım sürecimizde Austrotherm Türkiye’de çalışmak ve kariyerine yön vermek isteyen kişileri “doğru işe doğru insan” bakış açısı ile yetkinlikler bazında değerlendiririz. İşe alım ve yerleştirme sürecimizde İş Kanunu gerekliliklerine uygun olarak dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeyiz ve iş başvurularında fırsat eşitliği ilkesine uygun hareket ederiz.

Austrotherm Türkiye temel değerleri, kurumsal kültürü, iş yapma yaklaşımı ve takım çalışması dinamikleri ile uyumlu olacak çalışanlarımızı, işin teknik ve davranışsal yetkinliklerini karşılayacak şekilde sistematik bir seçme süreci ile değerlendiririz.

İşe Alım Sürecimizde;

►    İşin gerekliliklerine göre kariyer siteleri aracılığı ile açık pozisyonlarımız duyurulur

►    İşin teknik, yönetsel ve temel yetkinliklerine göre yetkinlik bazlı mülakat yapılır

►    Yönetici pozisyonları için işe alımda değerlendirme merkezi uygulaması gerçekleştirilir

►    İlgili pozisyonlar için yabancı dil sınavı uygulanır

Performans Gelişimi: Hedef ve Yetkinlik Yönetimi Sürecimiz

Performans Gelişim Sistemimiz, bütün iş fonksiyonları için özel olarak belirlediğimiz hedef ve yetkinlik değerlendirme görüşmelerini içerir ve yıl içinde belli periyotlarda gerçekleştirilir. Performans Gelişim Sistemi ile çalışanlarımızın hem performansını hem de potansiyelinin gelişimine odaklanırız.

Performans Gelişim Sürecimizde;

►    Şirket, bölüm ve bireysel hedeflerimiz belirlenir

►    Temel, teknik ve yönetsel yetkinliklerimiz değerlendirilir

►    Performans ve Potansiyel gelişimimizle ilgili geribildirim verilir

Kariyer Yönetimi

Çalışanlarımızın Austrotherm Türkiye içinde farklı iş fonksiyonları ve pozisyonlarında kariyerlerini geliştirmeleri için kariyer planlama ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Çalışanlarımızın mevcut uzmanlıklarını iş zenginleştirmesi olanakları sağlayarak hedefledikleri farklı uzmanlık alanlarında ve yönetsel kariyer yollarında geliştirmelerini destekliyoruz. 

Kariyer Planlama gerekliliklerini çalışanlarımızla Kariyer Planlama toplantılarında paylaşarak hedefledikleri kariyer yolunda ilerlemeleri için yeni sorumluluklar almalarını ve çok fonsiyonlu görevlerde deneyim kazanmalarını teşvik ederiz.

Kariyer Yönetimi Sürecimizde;

►    Kariyer hedeflerimiz belirlenir

►    Kariyer yollarımız netleştirilir

►    Kariyer planlarımız oluşturulur

Eğitim ve Gelişim

Değişen iş koşullarına uyum sağlayan ve teknolojik yenilikleri takip eden işinde uzman ve kendini sürekli geliştiren bir ekip olmanın gücüne inanıyoruz. Bunu sağlamak için farklı görev ve fonksiyonlardaki çalışanlarımıza yönelik teknik eğitim programları, kişisel ve yönetici gelişim programları sunuyoruz.

Çalışanlarımızın performans ve potansiyel seviyeleri ile birlikte kariyer gelişim planları doğrultusunda eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Kısa-orta ve uzun vade eğitim ve gelişim programları olarak çalışanlarımızın kendini güncel teknik bilgi ve yetkinliklerle geliştirmeleri için destekliyoruz.

Eğitim ve Gelişim Yönetimi Sürecimizde;

►    Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını tespit edilir

►    Kişisel gelişim planları oluşturulur

►    Teknik, kişisel ve yönetici gelişim programları uygulanır

►    Eğitim ve gelişim etkinliğini ölçülür

Ücretlendirme, Ödüllendirme ve Yan Haklar

Ücret seviyelendirme ve artışları, çalışanlarımızın yetkinlik, uzmanlık, deneyim ve performans kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirdiğimiz ücretlendirme sistemimiz doğrultusunda belirlenir. Ücretler 12 net maaş olarak ödenir ve ücret artışları enflasyon oranı dikkate alınarak yılda bir kez yapılır.

Sağlık Sigortası

Austrotherm Türkiye beyaz yaka çalışanlarına; yatarak tedaviyi, ayakta tedaviyi ve acil müdahaleyi içeren sağlık sigortası, seviyeye göre değişen kapsamda yıllık sağlık kontrolü olanağı tanınır.

Ulaşım

Austrotherm Türkiye çalışanlarına, bulundukları bölgeden servis ve şirket araçları aracılığıyla ulaşım olanağı sunar.

Yemek

Austrotherm Türkiye çalışanlarına, öğle yemekleri kurum tarafından sağlanır.

Austrotherm Türkiye’de İş Olanakları

Güncel açık pozisyonlarımızı www.kariyer.net  adresinden takip edebilirsiniz ya da insankaynaklarisymbolaustrotherm.compunkttr e- mail adresine özgeçmişinizi yollayabilirsiniz.  

Austrotherm Türkiye'de Staj

Austrotherm Türkiye’de, genç yetenekleri iş hayatına hazırlamak ve gelecekte şirketimize kazandırmak için kurum içinde farklı bölüm ve fonksiyonlarda staj olanakları sunulmaktadır.

Stajyer adaylarının başvuracakları bölüme uygun üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim görmeleri ve başvuru sürecinde Austrotherm Türkiye’ye başvuru formlarını göndermeleri gerekmektedir. Yüz yüze mülakatlar neticesinde stajyerler belirlenmekte ve İnsan Kaynakları Birimi tarafından stajyer adayları bilgilendirilmektedir.

Staj başvuruları için insankaynaklarisymbolaustrotherm.compunkttr e- mail adresine özgeçmişinizi yollayabilirsiniz