Bunu Biliyor muydunuz?

EPS Blok kullanımı, zemin iyileştirilmesine gerek duyulmadan projenin ilk yatırım maliyetinde ekonomi sağlar.


Kaynak: European Manufacturers of Expanded Polystyrene (EUMEPS) Master Class (2010). EPS in Civil Engineering Applications, November 16th & 17th, 2010, Amsterdam – the Netherlands.

Yumuşak killi zeminler üzerine yapılacak olan mühendislik dolguları oturma, taşıma gücü ve toplam duyarlılık kriterleri göz önüne alındığında özel geoteknik çözümler gerektirirler. Otoyol dolgularında kullanılan geleneksel sıkıştırılmış toprak dolguların birim hacim ağırlıklarının ortalama 2000 – 2200 kg/ m3 olduğu düşünülürse, bahsi geçen yumuşak killi zeminler üzerine inşa edilecek geleneksel toprak dolgular için zemin iyileştirilmesi kaçınılmazdır. Dünyada ve ülkemizde geoteknik mühendisleri yumuşak killi zeminler üzerine  inşa edilecek olan otoyol dolgularındaki toplam oturmaları önlemek ve stabiliteyi artırmak için öncelikle dolgunun temelinde geleneksel olarak zeminleri iyileştirerek üzerlerine otoyol dolgularını inşa ederler. Bu amaçla, kum kolonlar, taş kolonlar, prefabrike düşey bant drenler (PVD), sürşarj, vakum konsolidasyon, fore kazıklar, jet grout kazıklar, darbeli kırma taş kolonlar ve benzeri teknolojiler hem yurt dışında hem de ülkemizde yaygınlıkla kullanılmaktadırlar. Alternatif olarak, zeminde herhangi bir mekanik iyileştirilmeye gerek duyulmadan, yoğunluğu geleneksel sıkıştırılmış toprak dolguların 50 – 100’de biri olan (20– 30 kg/m3) EPS Bloklardan otoyol dolgusu inşası durumunda ise herhangi bir zemin iyileştirilmesine gerek duyulmaz. 1972’den beri EPS Bloklar kullanılarak inşa edilen otoyol dolguları ve köprü yaklaşım rampaları geleneksel metotlara göre son derece hızlı imal edildiklerinden dolayı, hem güzergâhların trafiğe açılmalarında hem de geleneksel metotlara göre ilk yatırım ve bakım maliyetlerinde sağladıkları ekonomi göz önünde bulundurulduğunda öne çıkan bir teknolojidir.