Austrotherm geoBLOCK® Bir ürün Değil, Bir “Mühendislik Çözümü”dür.

Türkiye’de genleştirilmiş polistiren (EPS) blokların kullanıldığı yalnızca iki inşaat mühendisliği uygulaması (Medipol Hastanesi,Bağcılar, İstanbul Otopark Üzeri hafif dolgu sistemi ve Adana – Pozantı Otoyolu güzergahında kaya düşmesine karşı imal edilen tünel koruma yapısının geri dolguları) kayda geçmiştir. Şuan inşası devam eden ve Austrotherm geoBLOCK® ürünlerinin uygulandığı üçüncü uygulama ise Bağlantı Yolu Projesi- Acıbadem-İstanbul.

Emre AKINAY
Austrotherm İnşaat Mühendisliği
Uygulamaları Sorumlusu

Yöntemin avantajları ile ilgili ülkemiz genelinde farkındalık faaliyetlerine devam edilmektedir. Her yeni teknolojide olduğu gibi, farkındalık yaratma sürecinde karşılaşılan uygulamaya karşı gösterilen gelenekçi ve tutucu direnç teknoloji ile ilgili lokal piyasada bilgi eksikliği ve kimi yanlışların doğru olarak bilinmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, bazı potansiyel kullanıcılar EPS Blokların araç yükünü taşıyamayacağını ve deforme olacağını düşündüğünü ifade etmektedirler. Hâlbuki EPS, yoğunluğu ile birlikte basınç mukavemeti de artan bir malzemedir. Bir başka deyiş ile mukavemet/yoğunluk oranı yüksektir.

 

Bir “tasarım” olarak sunulacak olan Austrotherm geoBLOCK® hareketli ve ölü yükler altında hem kısa ve hem de uzun dönemde proje tasarım yükleri altında işlevini görecektir. Sıkça karşılaşılan sorulardan bir diğeri de EPS’nin kimyasal bozulmaya uğrayacağıdır. İnşaatta sıkça kullanılan malzemeler (çimento, alçı, solvent içermeyen bitüm) EPS’ye zarar vermez. Ancak her malzemeye olduğu gibi EPS’ye de zarar verebilecek kimyasallar mevcuttur. Bu kimyasalların Austrotherm geoBLOCK® ile temasını engelleyecek önlemlerin alınması önemlidir. Nihai kullanıcılarına İnşaat Mühendisliği Uygulamaları departmanı aracılığı ile teknik tasarım desteği sağlayan Austrotherm bu ve benzeri sınır koşullarına karşı tasarımda gerekli önlemleri alır. Dile getirilen bir başka soru ise EPS Blokların suda yüzeceğidir. Tasarım aşamasında su seviyesinin Austrotherm geoBLOCK®’un en alt sırasının üzerine çıkmasına izin verilmeyecek şekilde drenaj sistemleri tasarlanır ve ayrıca bloklar üzerindeki ölü yük vasıtasıyla kaldırma kuvvetine karşı önlem alınır ve böylelikle kaldırma kuvvetine karşı risk ortadan kalkmış olur.

Teknik çözümler ve projeye özel şartname ihtiyacı için Austrotherm geoBLOCK İnşaat Mühendisliği Uygulamaları ” bölümümüzle irtibata geçebilirsiniz.

Emre AKINAY İnşaat Mühendisliği Uygulamaları Sorumlusu  

Mobile          +90 549 649 09 05

e- mail          geoblocksymbolaustrotherm.compunkttr

 

www.austrotherm.com.tr