Türkiye’nin ilk EPS BLOK Yol Uygulaması ve Trafiğe açıldıktan Sonraki Deformasyon Ölçüleri

İstanbul Çevre Yolu Uzunçayır çıkışının Harem yönü trafiğinin bir kısmının Acıbadem Mahallesi ve Akasya AVM’ye yönlendirilmesi projesi kapsamında Austrotherm geoBLOCK®’lar yol dolgusu olarak kullanıldı. Ülkemizdeki bu ilk geoBLOCK® yol dolgusu Nisan 2017’de trafiğe açıldı. Projenin inşa edileceği bölgenin yaklaşık 3.8 – 5.6 m altında iki adet 2.2 m çapında  İSKİ’ye ait ana isale hattı bulunmaktadır. Yol dolgusunun  imalatında geleneksel sıkıştırılmış toprak dolgu tercih edilmesi halinde isale hatlarına uygulanacak ilave gerilmeler yapısal hasarlara neden olabilirdi. Yol dolgusunun inşası geleneksel sıkıştırılmış dolguya alternatif çözüm olan hafif dolgu teknolojisi sayesinde hayata geçirildi. geoBLOCK® çözümü yol dolgusunun hatlarda herhangi bir servis kaybına neden olmadan inşa edilmesi sağlandı ile olası yapısal hasar riskinin önüne geçilmiş oldu.

Ülkemizin bu ilk geoBLOCK® yol dolgusunda inşa süresince ve inşa sonrasında servis yükleri altında meydana gelecek deformasyonların gözlemlenmesi amacı magnet oturma plakaları ile enstrumantasyon programı uygulandı. EPS bloklar kullanılarak inşa edilen bir yol dolgusunda inşaat sonrası kümülatif deformasyon elastik limitin (toplam dolgu yüksekliğinin %1’i) altında olmalıdır. Bu projede geoBLOCK® yol dolgusunda inşaat sonrasındaki deformasyon toplam dolgu yüksekliğinin %0.5’i (1.5 cm) olarak ölçüldü. Yolun trafiğe açılmasının ardından geçen sekiz ayın sonunda kümülatif deformasyonun (inşaat sonrası deformasyon artı akma deformasyonu) toplam dolgu yüksekliğinin %0.8 düzeyine (2.4 cm) ulaştığı görüldü. Bir başka deyiş ile, yolun servise açılmasından günümüze kadar oluşan akma deformasyonu %0.3 düzeyinde oluştu. Yolun servise açılmasından günümüze kadar geçen süre zarfında ayda bir olarak alınan ölçümler kullanılarak geoBLOCK yol dolgusundaki kümülatif deformasyonun 50 yıllık ekonomik ömür sonundaki projeksiyonu toplam dolgu yüksekliğinin %1.7’si (5.2 cm) olarak tahmin edildi. Bu değer toplam izin verilebilir sınır olan %2.0 deformasyonun altındadır. 

Bu yenilikçi mühendislik çözümü sayesinde yoğun kentsel altyapı tesislerinin yer aldığı bölgede yer alan hem maliyetli hem de lojistik olarak sıkıntılı olabilecek isale hatların deplasman maliyetlerinin önüne geçilerek yol dolgusunun imalatının tamamlanması sağlandı.