Austrotherm ile Yangına Karşı: B-s1-d0

Austrotherm EPS ısı yalıtım levhalarımız ve sistem bileşenleriyle (Yapıştırıcı, Sıva, File, Dübel ve Son Kat Dekoratif Sıva) oluşan mantolama paketi için Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin gerektirdiği Yangın Tepki Sınıflandırması Raporunu aldık.

Bilindiği üzere 9.7.2015 tarihinde revizesi açıklanan binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, bina cephesinde yapılan ısı yalıtım sisteminin ilgili standartlar kapsamında akredite bir laboratuvar tarafından sertifikalandırılmasını şart koşuyor. Buna göre; Austrotherm Isı Yalıtım Levhası ürünlerimiz, A1 sınıfı hiç yanmaz Çimento Esaslı Yapıştırma, Sıva ve Son kat Dekoratif sıva ürünleriyle sistem halinde TS EN 13501-1 Yangına Karşı Tepki Sınıflandırması testlerine tabi tutulmuş olup, Sistem olarak B sınıfı - Zor Alevlenici-, B-s1-d0 olarak sınıflandırılmıştır.