Japonya'nın Seragazı Emisyonu Düştü

Enerji Günlüğü - Japonya'nın sera gazı emisyonu enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerjilerin katkısıyla 2015 de 2010 seviyesine düştü.

Japonya Çevre Bakanlığı verilerine göre, Japonya'da elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının artması ve enerji verimliliğinde etkin uygulamalar nedeniyle karbondioksit emisyonu geriledi.

Verilere göre, 2010 yılında Japonya'da toplam 1,070 TWh elektrik üretilirken, karbondioksit emisyonu 1.31 milyar ton olarak gerçekleşti. 2015 yılında ise 995 TWh elektrik üretildi. 2015'de Fukuşima nükleer santral felaketinin ardından elektrik üretiminde nükleer enerjinin payı sıfırlanırken, LNG, yenilenebilir enerjinin payı arttı. Kömürde de hafif bir artış yaşansa da enerji verimliliği politikalarının etkin kullanımının da katkısıyla karbondioksit oranı beş yıl öncesi ile aynı düzeyde gerçekleşerek 1.321 milyar ton olarak gerçekleşti.

Bu ise son on yıl içindeki üçüncü en düşük emisyon düzeyi ve 2010 ile birlikte ikinci karbondioksit emisyonunun düştüğü yıl oldu.

Kaynak: www.enerjigunlugu.net