Enerji Verimliliği Rehberi

Kamu binaları için belirlenen 2023 yılına kadar %15 oranında enerji verimliliği hedefine yönelik ”Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi” Enerji Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi”ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bilindiği üzere, 16 Ağustos 2019 tarihli ve 30860 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde; kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin kamu sektörü üzerindeki yükünün azaltılması amacıyla yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10 bin m2 ve üzeri olan kamu binalarının 2023 yılı sonuna kadar asgari %15 enerji tasarrufu sağlamasının hedeflendiği, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaların takip edilerek azami tasarrufun sağlanması amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ‘Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi’nin yayımlanacağı ifade edilmişti.

Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi’ 20 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Bakanlık web sitesinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Yayımlanan rehbere göre;

1. Rehber kapsamındaki kamu binaları tarafından 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait Ton eşdeğer petrolü (TEP) cinsinden enerji tüketimlerinin aritmetik ortalaması alınarak referans tüketim hesaplanacaktır. Referans Tüketim miktarı ve hesabı en geç 2020 yılı mart ayı sonuna kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunulacaktır.

2. 01 Ocak 2020 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar olan dönemde hesaplanan referans tüketimden asgari %15 tasarruf sağlamak üzere enerji verimliliği önlemleri uygulanacaktır.

3. Yıllık gerçekleşen enerji tüketim verileri, uygulanan enerji verimliliği önlemleri ve sağlanan tasarrufların hesabı dönem boyunca takip eden yılın mart ayı sonuna kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bildirilecektir.

4. Enerji tasarruf hedeflerinin gerçekleşme oranları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2024 yılının ilk yarısında Cumhurbaşkanlığına sunulacaktır. %14 altında tasarruf sağlayanlar ‘başarısız’, %14 ile %16 arası tasarruf sağlayanlar ‘başarılı’, %16 üzeri tasarruf sağlayanlar ise ‘üstün başarılı’ olarak sınıflandırılacaktır. Başarısız olan ve gerekçeleri uygun görülmeyen kurum ve kuruluşlar, nihai değerlendirme yapılmak üzere Cumhurbaşkanlığına bildirilecektir.

5. Yayımlanan bu rehberin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmasından, sistemlerin verimli bir şekilde işletilmesinden, uygulamaların takip edilerek tasarruf sağlanmasından ve yatırım maliyetleri ile işletme giderlerindeki değişimler dahil olmak üzere sağlanan tasarrufların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bildirilmesinden ve izlenmesinden kurum ve kuruluşların HARCAMA YETKİLİSİ sorumlu olacaktır.”

KAYNAK: https://www.enerjiportali.com/verimder-enerji-verimliligi-rehberini-ozetled