Pasif Ev Isı Yalıtım Uygulamaları

Austrotherm EPS Isı Yalıtım Levhası ile Pasif Ev Temel Duvarı Isı Yalıtımı

Ankara- Etimesgut’ta Ekho Mimarlık tarafından Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Pasif Ev yenileme projesinde Austrotherm’in çeşitli kalınlıklarda yüksek yoğunluklu ısı yalıtım levhaları kullanılmaktadır. İlk olarak Temel Duvarlarının ısı yalıtımı ile işe başlanmıştır.

Austrotherm EPS ısı yalıtım levhası ile Temel Duvarları Isı Yalıtımı Planı

Uygulama Adımları

  1. Temel Duvarı temele kadar kazılır.
  2. Temel duvarı üzerine 2 kat likit su yalıtım membranı uygulanır.
  3. 2 Kat su yalıtım membranı üzerine 25cm. kalınlığında Austrotherm EPS ısı yalıtım levhası uygulanır.
  4. EPS ısı yalıtım levhası üzerine, likit su yalıtımı için, 2 kat fileli ince sıva uygulaması yapılır.
  5. Uygulanan ince sıva üzerine tekrar 2 kat likit su yalıtım membranı uygulanır.
  6. Son olarak su yalıtımı üzerine drenaj levhası uygulanır ve uygulama toprak dolgunun yerleştirilmesiyle tamamlanır.

Austrotherm EPS Isı Yalıtım Levhası Uygulaması İçin Detaylar

  • Öncelikle toprak zemin ile temas eden temel duvarları temel betonuna kadar kazılır.
  • Gerekli yüzey hazırlıkları yapıldıktan sonra; Isı yalıtımı yapılacak Temel duvarları üzerine bitüm-çimento esaslı iki (2) kat likit su yalıtım membranı uygulanır.
  • Uygulaması tamamlanan likit su yalıtım membranı üzerine Austrotherm’in 25cm. kalınlığında 100kpa basma dayanımına sahip, 0,035w/mk ısı iletim katsayısı olan EPS ısı yalıtım levhası çimento esaslı yapıştırıcı duvara yapıştırılır.

 Temel duvarı üzerine yapılan Austortherm EPS 25cm. kalınlığında ısı yalıtım levhasının uygulamasını takiben, üzerine tekrar su yalıtımı uygulaması yapılır. Ancak EPS levha üzerine yapılacak su yalıtımına uygun zemin oluşturma amacıyla önce 2 kat ince sıva aralarında alkali dayanımı yüksek file ile birlikte uygulanır ve sıvanın kuruma süresi kadar beklenir.

 Uygulanan 2 Kat fileli ince sıva üzerine bitüm-çimento esaslı 2 kat likit membran uygulanır. Böylelikle Austrotherm EPS ısı yalıtım levhasının arkasında-duvar ile temas eden yüzey ve önünde-toprak dolgunun geleceği yüzey için toplam 4 kat su yalıtımı yapılmış olur.

 Son olarak drenaj levhası su basıncını dengeleyecek şekilde kabarcıkları ısı yalıtımına dönük olarak uygulanır, temel duvarlarında ısı ve su yalıtımı uygulaması tamamlanır ve toprak dolgu yerleştirilir. Drenaj levhası ve su yalıtımı detayı, cephe bitiş sıvasının içinde kalır.

Uygulamada 20 kg/m³ yoğunluklu, 25 cm kalınlığında EPS ısı yalıtım levhası CS(10) ≥ 100 kPa ürünü aşağıdaki hesaplamaya dayanılarak toprak zeminden gelecek yanal yükler dikkate alınarak seçildi.

Zemin, kazı derinliği boyunca EPS ısı yalıtım levhalarına yanal basınç uygulayacaktır. Zemin yoğunluğu 20 kN/m³ olarak öngörüldü ve buradan da 2 metre derinlikteki kazı tabanında düşey gerilme, σv = 20 x 2 = 40 kPa olarak hesaplandı. Zemin bünyesi içerisinde herhangi bir noktadaki yanal gerilmenin düşey gerilmeye oranı yanal toprak basıncı katsayısıdır (K). Bu uygulama için yanal toprak basıncının alt ve üst sınır değerleri aşağıdaki eşitlikler ile öngörüldü:

En küçük K = tan²(45-φ/2), En büyük K = 1-sinφ. Burada φ imgesi ile verilen zeminin kayma dayanımı açısıdır. Bu parametrenin 20° ila 30° arası olduğu varsayılarak;

En küçük K = 0.49 (20° için) - 0.33 (30° için) ve en büyük K = 0.66 (20° için) - 0.50 (30° için) olarak hesaplandı.

Buradan, kazı tabanında EPS ısı yalıtım levhasına etkiyecek yanal zemin gerilmesi aşağıdaki gibi hesaplandı:

σh = 40 x 0.66 = 26.4 kPa

Sonuç: 20 kg/m³ yoğunluğa sahip Austrotherm EPS ısı yalıtım levhası için CS1 = 40 kPa ve CS10 = 110 kPa’dır (ASTM D6817), EPS katmanının tabanına etkiyeceğini öngördüğümüz yanal gerilmenin uygulamada kullanılan Austrotherm EPS’nin CS1 değerinin altında olduğu görülmektedir. Bu hesaplamalar neticesinde temel duvarları ısı yalıtımında Austrotherm EPS 20 kg/m³ 25 cm ısı yalıtım levhası güvenle kullanılmıştır.