Austrotherm geoBLOCK® ile binalarınızı depreme karşı koruyun!

Depremde oluşan sismik yük %31 düzeyine kadar düşürülebilir.

T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 1996 yılında yürürlüğe koyulan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre Kuzey ve Doğu Anadolu Fay Hatları boyunca yer alan bölgeler ve Ege Bölgesi birinci derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır. Birinci ve ikinci derece deprem bölgesi içerisinde yer alan bölgeler ise ülkemiz genelinde çoğunluktadır. Bu bölgelerde inşa edilen binaların mühendislik tasarımı T. C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 2007 yılında yürürlüğe koyulan Deprem Bölgelerine Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’te verilen etkin yer ivmesi katsayıları dikkate alınarak yapılmaktadır. Depremler nedeni ile zeminden binalara aktarılan sismik yükler binaların zemin altı (subasman) düzeyinde düşük yoğunluklu (sıkışabilir) Austrotherm geoBLOCK®, ile sarılması ile önemli ölçüde azaltılabilir. Böylelikle olası bir depremde binaların bu yüklerden minimum düzeyde etkilenmesini sağlayacaktır.

Austrotherm geoBLOCK®, granüler polisteren boncukların ön şişirme ve kalıplanması neticesinde üretilen, geoteknik mühendisliği uygulamalarında kullanılan, hafif ve kapalı gözenekli yapıya sahip genleştirilmiş polistiren EPS bloktur.

Bathurst vd. (2007) tarafından gerçekleştirilen laboratuvar model deneylerinde düşük yoğunluklu EPS bloklar ile yalıtılmış rijit bir duvara etkiyen sismik yüklerin %31 düzeyine kadar azaldığı görülmüştür. Bu uygulama alanında kullanılan EPS bloklar “sismik tampon” olarak adlandırılmaktadır. EPS “sismik tampon” uygulaması ile zeminden binalara aktarılan sismik yüklerin azaltılması binaların mühendislik tasarımının daha küçük etkin yer ivmesi göz önünde bulundurularak yapılmasını olanaklı kılar. Bunun sonucunda daha ekonomik bir mühendislik çözümü ortaya çıkmış olur.

Austrotherm Türkiye