Sıkça Konuşulan “ Pasif Ev “ Ne Demek?

Pasif Ev Türkçe ‘deki anlamıyla sadece konutlar üzerinde geçerli bir yapı standardı izlenimi uyandırsa da Almanca “Passivhausen” kelimesinden gelmekte. Almanca ‘da “haus” bina anlamında kullanılır. Bu bağlamda Pasif Ev, her bina türüne adapte edilebilen bir yapı standardıdır. Yıllık ısıtma ihtiyacı 15 kWh/m²’yi geçmeyecek şekilde planlanmış, konforlu iç hava koşulunu aktif ısıtma ve soğutma sistemi kullanmadan sağlayan binalardır. Pasif evlerin amacı enerji kullanımını en aza indirgemektir.

1991 senesinde geliştirilen bu yapı standardı bugün uluslararası enerji etkin tasarım standartlarının en önde gelenlerinden birisidir. Pasif Ev standardı sayesinde bina, tasarım aşamasından itibaren enerji verimliliği ve konfor koşulları gözetilerek tamamlanır ve Almanya, Darmstadt Pasif Ev Enstitüsü vermiş olduğu standartlara uygun olmalarına bağlı olarak Pasif Ev Enstitüsü tarafından sertifikalandırılır. Bugün dünya genelinde Pasif Ev standartına göre inşa edilmiş ev sayısı 50.000’den fazladır. Türkiye’de bugün; 2017 senesinde üçü sertifikalı olmak üzere uygulaması tamamlanmış yaklaşık 10 proje vardır.

Daha fazla bilgi için http://en.calameo.com/read/001102318c9662031f804 linki tıklayınız.