Soğutmak Isıtmaktan Pahalı

Enerjinin en çok tüketildiği alanlardan biri de binaların soğutma işlevidir. İklimin genelde sıcak olduğu ülkemizde ısı yalıtımı bir çok kişilerce yalnız soğuğa karşı bir önlem olarak bilinmekte, sıcak iklimli yerlerde ısı yalıtımı ya gereksiz görülmekte ya da yeterince önem verilmemektedir. Oysa durum gerçekte tam tersidir. Isı yalıtım malzemeleri ile kışın ısıtılan ortamda sıcağın tutulabildiği bilindiği halde, aynı malzemeler ile de yazın sıcağın içeri girmesine mani olduğu bilinci gelişmemiştir.

Bir binanın mantolamasında kullanılan EPS ısı yalıtım levhaları kış koşullarında ısıtılmış iç mekandan ısı transferinin önünde bir bariyer oluşturarak ısıyı korurken aynı şekilde yaz koşullarında da yüksek sıcaklıktaki dış havanın soğutulmuş iç mekana geçişi önünde de bir bariyer oluşturur.

Türkiye, tüketilen toplam enerjinin yüzde %75’ini ithal eden dışa bağımlı bir ülke. Klima ile soğutma maliyetinin ısıtma maliyetine göre 1,5 kat daha pahalı olduğunu düşünürsek  ısı yalıtımı ile binaların yazın çok daha önemli oranlarda enerji tasarrufu sağlaması mümkün.

Diğer önemli bir unsur ise; sıcağın, binaların cephe, çatı ve teras yüzeylerinde neden olduğu ısısal farklılıktan kaynaklı deformasyonlardır.

Isı yalıtımı olmayan bir binanın bazı yüzeylerinde yazın ısı depolanması sonucu sıcaklık farkları meydana gelmektedir. Bu durum beton ve betonarme de basınç, genleşme veya büzülmelere sebep olur. Şayet önceden hesaplanmayıp binalara ısı yalıtımı yapılmazsa bu tür hasarların önüne geçmek imkansız olur.

İşte bu sebeplerden  ki; ısı yalıtım malzemeleri kullanarak hem % 50 ye varan  tasarruf sağlamış hem de sağlıklı binalara sahip olmuş olursunuz.

 

AUSTROTHERM TÜRKİYE