Mantolama Yaptırırken Hangi Isı Yalıtım Levhasını Seçmeliyiz?

Binalarımıza mantolama yaptırırken akla gelen ilk soru hangi ısı yalıtım levhasını seçmemiz gerektiğidir. Doğru ısı yalıtım levhasına karar vermek için ısı yalıtım levhalarında dikkat etmemiz gereken bazı özellikler bulunmaktadır. İşte Isı yalıtım levhalarında aranan en kritik 5 özellik!

1. Isı iletim katsayısı: Lamda değeri en düşük olan malzeme en iyi ısı yalıtımını sağlar.

2. Nefes alma: Su buharı geçirgenliği en düşük malzeme bina duvarlarından su buharının atılmasında daha çok yardımcı olur.

3. Su emme: Su emmesi en düşük olan malzeme diğerlerine göre daha az risklidir. Isı Yalıtım Levhasının TSE belgesi var ise su emme değeri standartlar içindedir.

4. Boyut kararlılığı, ısı yalıtım levhalarında en-boy-kalınlık zaman içinde ve iklim şartları ile birlikte değişkenlik göstermemeli. Malzemenin iklim şartlarına ve uygulamaya dayanacak kadar esnek ve mukavemetli olması gerekli.

5. Yangın Sınıfı: Ülkemizde binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği bina cephelerinde kolay alevlenici malzemelerin kullanılması yasaklanmıştır. Yukarıda verilen ısı yalıtım levhalarından taş yünü hiç yanmaz A1 sınıflı, EPS ve XPS ısı yalıtım levhaları ise mantolama ile üzerleri sıvalı olarak zor alevlenici B sınıfına girmektedirler. Yangın yönetmeliğine uygun ürünlerdir. Ülkemizde ve Avrupa ülkelerinin pek çoğunda aşağıdaki ısı yalıtım levhaları bina mantolamasında ve diğer ısı yalıtım uygulamalarında kullanılmaktadır. 

Genleştirilmiş Polistiren EPS (ürün kalite standardı TS EN 13163) 

Ekstrude Polistren XPS (ürün kalite standardı TS EN 13164)

Taş yünü (ürün kalite standardı TS EN 13162)

Doğrusu yukarıdaki verilen üç farklı tip ısı yalıtım malzemesi de istenen ısı yalıtımını sağlar ve binanın ısı yalıtım problemini çözer, tabi yanlarında belirtilen ürün standartı kalite belgelerine sahip olmaları şartıyla.

EPS bu 3 tip ısı yalıtım malzemesi içinde en ekonomik olanıdır. Isı yalıtım performansı en iyi olan, binanın duvarlardan nefes alması için su buharı geçirgenlik değeri düşük, su emme değeri ise standartların içinde bir malzemedir. Yangın tepki sınıfı ise üzeri sıvalı kompozit sistem olarak uygulandığı zaman B sınıfı (zor alevlenici) olup, doğru uygulanan mantolama ile Binalarda Yangın Yönetmeliği gereklerini karşılamaktadır. EPS ısı yalıtım levhalarına ait ürün standardı olan TS EN 13163 belgeli olan EPS Isı yalıtım levhaları, bu standartta belirtilen nefes alma, su emme, ısı yalıtım performansı, basma dayanımı gibi pek çok ürün kalite kriterini karşılamaktadır. O nedenle binalarda mantolamada rahatlıkla kullanılabilir.

XPS bu 3 tip ısı yalıtım malzemesi içinde fiyat olarak 2.yüksek olan, ısı yalıtım performansı EPS’ye göre biraz daha zayıf ancak Taş yünü’nden daha iyi olan, su emme değeri ise aralarında en düşük olan, nefes alması ise aralarında en az olan ısı yalıtım levhasıdır. Yangın tepki sınıfı ise üzeri sıvalı kompozit sistem olarak uygulandığı zaman B sınıfı (zor alevlenici) olup, doğru uygulanan mantolama ile Binalarda Yangın Yönetmeliği gereklerini karşılamaktadır. XPS ısı yalıtım levhalarına ait ürün standardı olan TS EN 13164 belgeli olan XPS ısı yalıtım levhaları, bu standart da belirtilen nefes alma, su emme, ısı yalıtım performansı, basma dayanımı gibi pek çok ürün kalite kriterini karşılamaktadır.

Taşyünü ısı yalıtım levhalarının ise en önemli ayırt edici özelliği Yangın Tepki Sınıflarının A1 (hiç yanmaz) olmasıdır. EPS ve XPS’e göre ağırlığı daha fazla ve fiyatı daha pahalı bir malzeme olan taş yünü ısı yalıtım levhaları su emme açısından en düşük performansa sahiptir. Nefes alma kabiliyeti ise EPS ve XPS’e göre daha iyi, su buharı geçirgenlik değeri en iyi olan ısı yalıtım levhadır. Taş yünü ısı yalıtım levhalarına ait ürün standardı olan TS EN 13162 belgeli Taş yünü ısı yalıtım levhaları, bu standartta belirtilen nefes alma, su emme, ısı yalıtım performansı, basma dayanımı gibi pek çok ürün kalite kriterini karşılamaktadır.

Özetle; Mantolama için binanıza hangi ısı yalıtım levhasının uygun olduğunu seçerken öncelikle ısı yalıtım levhalarının ısıl performanslarını-lamda değerlerini mutlaka karşılaştırın. Sonra fiyat kıyaslaması yapın, en son diğer özelliklerini karşılaştırın.