Mantolamada Daha Kalın Isı Yalıtım Levhasının Önemi

Ülkemiz genelinde enerji tüketiminin %30 kadarı konutlarda harcanmaktadır. Konutlardaki harcanan bu enerjini %50’den fazlası da ısıtma ve soğutma amaçlı tüketilmektedir. Bu harcanan enerjinin de büyük bir bölümü dış duvarlardan atılmaktadır.

Kışın en soğuk aylarında 500 TL doğal gaz faturası ödeyen bir aile bu faturanın 200 lirasını duvarlardan dolayı harcamaktadır. Duvarları daha kalın yalıtım levhası ile mantolama yaparsak daha az enerji kaybeder daha az harcama yapabiliriz.

Mantolama ile yapıdaki yapı malzemelerine ek olarak ısı yalıtımı levhaları kullanılmaktadır. Yalıtım malzemeleri yapı malzemelerine göre yaklaşık 10 ile 20 kat arasında daha yalıtkan enerji kaybını azaltan malzemelerdir.  Bilindiği üzere TS 825 bölgelere göre en az olması gereken yalıtım kalınlıklarına denk düşecek U değerleri (toplam ısı geçiş katsayısı) tanımlamaktadır. Bu değerler standart içerisindeki bütünlükten dolayı yapının toplam ısı kayıp ve kazançları üzerinden değerlendirilmektedir.

Kalınlık arttıkça ısıl direnç artar toplam ısı geçiş katsayısı(U) düşer. Bu basit bir hesap sonucudur. Şekil 2.’de görüleceği üzere standart bir tuğla duvar için düşünüldüğünde 2cm kalınlıktan 6cm kalınlığa çıkıldığında U değeri 0,8 den 0,4 e düşmektedir. Bir başka deyişle duvardan geçen enerji miktarı %50 azalmaktadır.

Şekil 1. Toplam Isı geçiş Katsayısı(U) ile yalıtım kalınlığı ilişkisi.

Yalıtım kalınlıkları TS 825 de tarif edildiği şekilde bölgelere değişkenlik göstermek durumundadır. Her ne kadar TS 825 ve Enerji Performans Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlar doğrudan kalınlık tanımı yapmasalar da bütün hesaplar yalıtım kalınlığı üzerinde dönmek durumundadır. Ne kadar kalın yalıtım malzemesi o kadar az enerji tüketimi o kadar iyi enerji performansı denilebilir.

 

Tablo 1. Bölgelere göre en az U ve yalıtım malzemesi kalınlık değerleri

Bölgelere göre ısı yalıtım kalınlıklarının en az durumları dikkate alındığında ülkemizdeki uygulamalarda ortalama yalıtım kalınlıkları bu değerlerin çok altındadır. Her bir santimin çok önemli olduğu yalıtım uygulamalarında   Şekil 2.’den de görüleceği üzere ilk santimler çok daha önemlidir. Yalıtım kalınlığının ilk beş(5) santimetre kalınlığında %70 civarında enerji kazancı söz konusudur. Daha sonra her santimetre kalınlık ilavesiyle yaklaşık  %5 dolayında enerji tasarrufu söz konudur. Bu rakamlar enerji maliyetleri düşünüldüğünde çok önemli değerlerdir.

Şekil 2. Dış duvar yalıtımı esas alındığında yalıtımsız duruma göre enerji kazanç oranları.

1 Sadece dış duvar ve yalıtımsız duruma oranlanmıştır.

 KAYNAK: EPSDER Derneği-Prof. Dr. İbrahim Uzun