AB İklim Yasası’nı Onayladı, 2050 Yılında İklim Nötr Olacak

Avrupa Komisyonu, AB’nin 2050 sıfır emisyon hedefini yasal olarak bağlayıcı kılacak ‘’İklim Yasası’’nı onayladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AB’yi 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr anakarası yapmak adına harekete geçtiklerini belirterek, yasanın Avrupa endüstrisine ve yatırımcılara öngörülebilirlik ve şeffaflık sağladığını kaydetti. Ursula von der Leyen ayrıca “Bugün, AB’yi 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr anakarası yapmak adına harekete geçiyoruz. İklim Yasası siyasi taahhüdümüzün yasal olarak düzenlenmiş hali ve bizi sürdürülebilir bir gelecek yoluna sokuyor. Bu yasa Avrupa Yeşil Düzeni’nin kalbi. Avrupa endüstrisine ve yatırımcılara öngörülebilirlik ve şeffaflık sağlıyor. Ayrıca yeşil kalkınma stratejimize yön veriyor ve dönüşümün kademeli ve adil olacağını da garanti ediyor” ifadelerini kullandı.

İklim yasası, üye devletlerin Ulusal Enerji ve İklim Planları’nı yönetim süreci, Avrupa Çevre Ajansı tarafından verilen düzenli raporlar ve iklim hakkındaki en son bilimsel kanıtlar ile ilerlemeyi kaydetmeyi ve eylemleri buna göre düzenlemek için atılacak adımları içeriyor. Yasa, bloğu 2050 hedefine doğru yönlendirmek için beş yılda bir daha sıkı AB geçici emisyon hedeflerini dayatma gücü verecek.

Taslak yasada yer alan 2050’den sonra sera gazlarının tamamının atmosferden çekilmesi hedefinin yasaya dahil edilmemesi bazı sivil toplum kuruluşlarının eleştirilerine neden oldu. Greenpeace ve WWF'ten yapılan açıklamalarda yasanın yeterli bulunmadığı belirtildi.