Otoyol İnşaatlarında EPS Blok Ürünlerinde Aranan Özellikler

EPS Blok uygulamalarında kullanılacak genleştirilmiş polistiren (EPS) ürünler için asgarî teknik özellikler Amerikan Deney ve Malzeme Derneği’nin (ASTM) D6817 kodlu standardı tarafından belirlenmiştir. Bu standartta 12 - 46 kg/m3 dansiteler arasında üretilen EPS bloklar için (1) asgarî dansite, (2) %1, %5 ve %10 düşey deformasyona karşılık gelen asgari basınç dayanımları, (3) asgarî eğilme dayanımı ve (4) asgarî oksijen içeriği özellikleri sunulmuştur.

Üretilen bir EPS Blok’un ASTM D6817’de belirtilen asgarî şartlara uygun olup olmadığını belirlemek amacı ile yapılması gereken deneylerin şartları yine ASTM tarafından belirlenmiştir. Buna göre (1) ürünün dansitesi ve boyutları ASTM D1622’ye, (2) ürünün basınç dayanımları ASTM D1621’e, (3) ürünün eğilme dayanımı ASTM C203’e ve (4) ürünün oksijen içeriği ASTM D2863’e uygun olarak belirlenmektedir.