Mantolama Bina Duvarlarının Nefes Almasını Önler mi?

Bilindiği üzere Mantolama binaların duvarlarının dıştan çeşitli Isı Yalıtım Levhaları ile kaplanması ve bu levhaların da üzerinin son kat dekoratif sıvalarla sıvanması neticesinde, bina duvarlarının ısı kaybını önleyen bir uygulamadır. Ülkemizde son 10 yılda bina duvarlarında ısı yalıtımının önemi kavranmışken, Avrupa’da mantolama 1980’li yıllarda başlamıştır. Bugün ülkemizdeki mantolama uygulamaları seviyesi gerek yalıtım levhası kalınlığı, gerek uygulama şekli olarak Avrupa’nın 1980-1990’lı yıllardaki halini yansıtmaktadır. Peki, bu tip ısı yalıtım levhalarıyla yapılan mantolama bina duvarlarının nefes alma kabiliyetini zayıflatır mı? Binanın nefes almasını önler mi?

Öncelikle bina duvarlarının nefes alması kavramını açıklayalım; Bina duvarlarının nefes alması demek bina içinde veya evimizde bulunan havadaki su buharının difüzyon yoluyla duvarlardan atılması anlamına gelmektedir. Yani içerideki nemli havanın dışarıya atılması neticesinde iç ortam hava kalitesinin korunmasıdır. Bina duvarlarına yapılan mantolama neticesinde bina veya ev içinde havada bulunan su buharının duvarlardan atılması engellenmemelidir. Bu nedenle mantolamada kullanılan sistem bileşenlerinin de su buharı geçişini engellemeyecek malzemeden olması gerekir. Isı yalıtım levhasından, son kat sıvaya kadar tüm malzemeler seçilirken su buharı geçiş katsayıları da dikkate alınmalı ve nispeten düşük olanları seçilmelidir. Peki nasıl?

Her yapı malzemesinin su buharı geçişine gösterdiği bir direnç vardır. Bu direnç µ - mü sembolü ile gösterilir ve yapı malzemesinin su buharı direncinin, aynı kalınlıktaki hareketsiz hava tabakasının su buharı geçişine gösterdiği dirence göre bağıl büyüklüğünü gösterir. Su buharı geçirgenlik direnç katsayısı da denir. Havanın su buharı geçişine gösterdiği direnç µ =1 olarak belirlenmiştir.

Aşağıda Austrotherm EPS ısı yalıtım levhalarının ve bazı yapı malzemelerinin µ mü değerleri verilmiştir;

  • Tuğlalar (düşey delikli, AB sınıfı) ile yapılan duvarların m(mü) 5-10
  • Normal beton m(mü) 80 - 130
  • Ahşap m(mü)= 40
  • Austrotherm EPSm(mü) 20-40
  • Hava m(mü) 1

 

Görüleceği üzere bina duvarlarına uygulanan Austrotherm EPS ısı yalıtım levhaları ile yapılan mantolamalarda su buharı geçirgenlik direnç katsayısı binada kullanılan beton yüzeylere göre çok daha iyi, ahşap pencere doğramalarıyla aynı seviyede veya altındadır. Yani en az ahşap doğramalar kadar su buharı geçişine izin verir, binadaki beton yüzeylerden daha iyi nefes alır. Bina duvarlarında kullanılan Tuğla’nın ise üzerinde bir buhar geçiş direncine sahiptir. Ancak TS EN 13163 belgeli olduğu için Avrupa ve Türkiye’de bina ısı yalıtımı için kullanılan EPS ürünleri standardının izin verdiği ölçülerde buhar geçiş direncine sahiptir ve bu standart belgesiyle CE belgeli olarak üretilip, pazara sunulmaktadırlar. Bilindiği üzere etiketinde CE işaretlemesi olan ürünler çevre ve insan sağlığına önemsiz derecede az veya hiç zararı olmayan ürünler anlamına gelmektedir.