Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "webPushNotification" in class "Seam\SeamTemplate\Controller\TemplateController".

Mesleki Yeterlilik Kurumu, tarafından çeşitli meslek gruplarında çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. 29 meslek grubunda Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.