Teras Çatı

Geleneksel Teras Çatılarda Isı Yalıtımı

Geleneksel teras çatılarda ısı yalıtımı denildiğinde Isı Yalıtımının terasa döşeme betonu üzerine uygulanmış olması ve onun üzerine Su Yalıtımı yapılması anlaşılmalıdır. Teras Çatı döşeme betonu üzerine öncelikle gider yerleri dikkate alınarak eğim betonu atılır veya Austrotherm EPS Slope* - Kendinden Eğimli EPS ısı yalıtım levhası kullanılır.

Döşeme üzerine uygulanacak EPS ısı yalıtım levhasının daha sonra döşeme altında iç ortamda oluşan su buharının ısı yalıtım levhası içinden geçerek üstte yer alan su yalıtım örtüsü altında yoğuşmaya neden olmaması için eğim betonu üzerine öncelikle yüksek performanslı bir buhar kesici tabaka uygulanır. Daha sonra buhar kesici tabaka üzerine EPS ısı yalıtım levhası ek yerlerinde, duvar- çatı- parapet birleşim noktalarında ve boruların terası deldiği noktalarda boşluk kalmayacak şekilde uygulanır. Aksi halde boşlukların olduğu yerlerde yoğuşma meydana gelir, bu nedenle ısı yalıtım malzemesinin hiçbir birleşim yerinde boşluk kalmayacak şekilde uygulanmasına dikkat edilmelidir. Daha sonra, uygulanan EPS ısı yalıtım levhası üzerine de serme esaslı yalıtım örtüsü (kendinden yapışkanlı elastomerik bitümlü su yalıtım örtüsü) uygulanır. 

Bu tip uygulamada kullanılacak Austrotherm EPS ürünleri terasın gezilebilen veya gezilemeye teras olarak kullanım amacına göre belirlenir.

Üzerinde gezilebilen teras EPS ısı yalıtım levhası uygulamasında kullanılacak ürün:

Üzerinde gezilemeyen teras EPS ısı yalıtım levhası uygulamasında kullanılacak ürün:

Austrotherm Slope ile kendinden eğimli teras uygulaması

Eğim Betonu yerine kendinden eğimli Austrotherm EPS Slope ürünü kullanarak eğim betonu işçilik ve maliyetine katlanmadan uygulama yapabilirsiniz.

Geleneksel Teras Çatı Isı Yalıtımı Uygulamalarında Austrotherm EPS Slope kendinden eğimli EPS ısı yalıtım levhaları kullanılması, eğim betonunun gerektirdiği maliyet ve zamandan tasarruf sağlar. %1 veya %2 eğimlli olarak teras döşemesinin ölçülerine göre ebatları ve kalınlıkları belirlenen Austrotherm EPS Slope sayesinde eğim betonunun binaya bindirdiği yük, uygulama sonrası kuruması için gereken zaman ve üretim maliyeti sıfırlanır.

Gezilebilen teraslarda geleneksel çatı uygulamalarında öncelikle teras döşemesi üzerinde en az 4cm kalınlığında Austrotherm EPS100 ürünü tüm terası kaplayacak şekilde serilir. Daha sonra üzerine Austrotherm EPS Slope-kendinden eğimli EPS ürünü belirlenen teras giderlerine göre belirlenmiş %1-2 eğimli olarak Austrotherm tarafından belirtilen diziliş planına göre uygulanır. Bu aşamada Austrotherm EPS Slope ürünü alttaki Austrotherm EPS 100 ürünlerine göre şaşırtmalı olarak döşenir. Daha sonraAustrotherm EPS Slope üzerine kendinden yapışkanlı su yalıtım örtüsü uygulanır.

Uygulanan su yalıtım örtüsü bina terası için su izolasyonu sağlarken EPS ısı yalıtım levhasını üstten sarar, eğim betonu üzerine uygulanan buhar kesici örtü de alttan sarar böylece EPS ısı yalıtım levhasını her iki taraftan korumuş olur.

Teras üzerinde gezilebilir bir teras ise su yalıtım örtüsü üzerine koruma betonu atılıp üzerine seramik v.b kaplama malzemesi uygulanarak uygulama tamamlanır.

Teras üzerinde gezilemeyen bir teras ise su yalıtım örtüsü ayırıcı keçe ve keçe üzerine de çakıl konularak uygulama sonlandırılır.

Bu tip uygulamada kullanılacak Austrotherm EPS Slope ısı yalıtım levhası aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;

Üzerinde Gezilemeyen Teraslar için;

1. Kat Austrotherm Düz EPS uygulaması ürün özellikleri_Gezilemeyen Teraslar

2. Kat Austrotherm EPS SLOPE uygulaması ürün özellikleri_Gezilemeyen Teraslar

Üzerinde Gezilebilen Teraslar için;

1. Kat Austrotherm Düz EPS uygulaması ürün özellikleri_Gezilebilen Teraslar

2. Kat Austrotherm Slope uygulaması ürün özellikleri_Gezilebilen Teraslar