geoBLOCK Altyapı Uygulamaları

Alt Yapı Uygulamaları / Menfez-Şev-İstinat Duvarı

GeoBLOCK®’un İstinat Duvarı İnşasında Kullanımı

İstinat duvarları, arkalarında yer alan zemin kütlesinin yanal hareketini engelleyen mühendislik yapılarıdır. Dolayısı ile bu yapıların mühendislik tasarımları tutulacak zemin kütlesinin uyguladığı yanal yükler göz önünde bulundurularak yapılır. İstinat yapısına etkiyecek söz konusu yükler duvar yapısının hemen arkasına geoBLOCK® yerleştirilerek en aza indirilebilir. geoBLOCK® uygulaması, istinat duvarı inşasının toplam maliyetinde ve inşaatın süresinde geleneksel uygulamaya oranla azalmayı sağlayacak şekilde tasarlanır. geoBLOCK® iyi bir titreşim sönümleyicidir. Dolayısı ile geoBLOCK® uygulaması istinat duvarına etkiyen statik kuvvetlerin yanı sıra olası depremlerin neden olacağı dinamik kuvvetlerin de azalmasını sağlayan bir mühendislik çözümüdür.

GeoBLOCK®’un Gömülü Menfez İnşasında Kullanımı

Menfezler, otoyol ve demiryolu dolgularının altından yüzey sularının eğim yönünde akışının sağlanması amacı ile inşa edilen mühendislik yapılarıdır. Menfezler betonarme yapılar olabilecekleri gibi çelikten veya polimer esaslı bir hammaddeden üretilmiş borular da olabilirler. Bu yapıların mühendislik tasarımları, üzerlerinde yer alacak dolgunun ve üst yapının yükü ile varsa en büyük trafik yükü göz önünde bulundurularak yapılır. Menfez üst kotundan üst yapıya kadar sıkıştırılmış toprak dolgu yerine geoBLOCK® ile dolgu yapılarak menfez üzerine etkiyecek düşey yük en aza indirilebilir ve böylelikle daha ekonomik bir menfez yapısal tasarımının yapılması sağlanır.

GeoBLOCK®’un Şev Stabilitesi Uygulamalarında Kullanımı

Doğal yamaç ve mühendislik şevlerin duraylılığı pek çok İnşaat Mühendisliği projelerinde karşılaşılan ana problemlerden bir tanesidir. Günümüzde Geoteknik Mühendisleri tarafından çeşitli mekanik şev/zemin iyileştirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mekanik iyileştirme teknikleri şevi devirmeye karşı koyan kuvvetlere göre tasarlanmaktadır. Alternatif olarak, şevleri devirmeye çalışan kuvvetlerin azaltılarak şev duraylılığının arttırılması prensibinden yola çıkarak geoBLOCK® EPS bloklar şev rehabilitasyonu
projelerinde kullanılırlar.

“Teknik çözümler ve projeye özel şartname ihtiyacı için Austrotherm geoBLOCK® İnşaat Mühendisliği Uygulamaları” bölümümüzle irtibata geçebilirsiniz.

Emre AKINAY İnşaat Mühendisliği Uygulamaları Sorumlusu; emre.akinay@austrotherm.com.tr | +90 (549) 649 09 05